FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare25/08/2013

Skadeståndsansvar för kattägare

Hej! Jag och min systers små hundar (nakenhundar) blev attackerad av en katt den 28/7 utanför min systers lägenhetsport. Hundarna var kopplade och vi stannade till ca 2-3 m framför katten vid upptäckt. Katten kunde springa bort om den ville (den var inte trängd) men av någon anledning började den attackera och riva efter hundarna och mig då jag går emellan. Hundarna klarade sig utan skador, men jag fick ett blodigt rivsår på mitt vänstra ben och har djupa revor i mina ballerinaskor av skinn. Kontaktade ägaren som sa att hon skulle ersätta mig för mina skor, men har inte gjort det än och ignorerar mina försök till kontakt. Ägaren medgav i telefon att katten "inte gillar hundar". Jag har polisanmält ägaren då jag anser att katten är en fara för andra. Jag har ett vittne och bilder. Jag har även sms från ägaren om när hon skulle föra över pengar. Finns det någon chans för mig att vinna ett civilrättsligt fall? mvh Marie

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Hund- och kattägares ansvar för sina djur regleras i lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150).
Bestämmelserna föreskriver en generell skyldighet för djurägarna att hålla sina hundar/katter under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

För hundar föreskrivs ett strikt skadeståndsansvar. Det innebär att en hundägare ansvarar för de skador som hunden orsakar, oavsett om ägaren har varit vårdslös/agerat uppsåtligen, 19 §.

För katter finns emellertid inte något strikt ansvar. Det innebär att de skador som en katt orsakar ska bedömas enligt skadeståndslagen (1972:207) . Enligt SkL 2 kap. 1 § krävs det att kattägaren har agerat vårdslöst eller med uppsåt och att detta har lett till den aktuella skadan.

Jag tror tyvärr att det blir svårt för dig att utkräva skadestånd från din granne. Enbart det faktum att din granne har låtit sin katt vistas utomhus räcker inte för att grannen ska anses ha agerat vårdslöst. Om det däremot kan visas att kattägaren visste om att katten utgjorde en fara både för hundar och människor kan kattägaren anses ha varit vårdslös genom att inte hålla katten under erforderlig uppsyn. Ingenting i din fråga tyder dock på att grannen uppsåtligen har vållat skadan. Det bör dessutom uppmärksammas att det är Ni som har bevisbördan för att grannen har agerat vårdslöst/med uppsåt, något som i praktiken kan vara svårt att bevisa.

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare