Skadeståndsansvar för katt

FRÅGA
Hej!Vår granne påstår att vår katt har tagit en kyckling för henne. Hennes inhägnad var knappt en meter hög och var utan tak. Nu har även grannen bredvid börjat påstå att vår katt stryker omkring hennes höns. De har hotat om att det kommer smälla för min katt om de ser henne på deras tomt igen. Den andra skrev att "ser jag henne igen så kommer hon flyga". Jag uppfattar detta som hot då jag vet att de har kastat saker efter henne tidigare. Vi har själva höns och kycklingar som katten inte bryr sig om. Vi har även hört oss för med andra grannar om vår katt intresserat sig för deras höns vilket de uppger att katten inte gör. Vilka krav har jag som kattägare i detta fall samt vilka rättigheter och skyldigheter har mina grannar? Vi har fler katter i området, även räv och lo och hökar vistas här. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL) som preciserar ytterligare i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (som jag här väljer att förkorta "KattL" för enkelhetens skull).

Strikt ansvar

Utgångspunkten i skadeståndsrätten är att den uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar skada ska ersätta den (2 kap. 1 § SkL). När det gäller hundar och katter så har dock ägaren ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att oavsett om ägaren har varit vårdslös eller inte så ska ägaren alltid ersätta skadan som hunden eller katten har orsakat (19 § KattL). Det innebär att du måste ersätta all den skada som din katt orsakar hos dina grannar, oavsett om du är vårdslös på något sätt eller inte.

Vilka krav kan du ställa på dina grannar?

Det är en allmän skadeståndsrättslig princip att den skadelidande, i detta fall dina grannar, måste begränsa sina skador. Detta finns inte uttryckligt i lagen, men är som sagt en starkt etablerad princip inom praxis. Hur långt denna princip sträcker sig är svårt att säga. För förtydligandets skull kan man ta exemplet att om dina grannar normalt sett har sina höns inomhus, får de inte släppa ut sina höns "bara för att" när de ser att din katt är i närheten. Det är dock tveksamt om denna princip innebär en skyldighet för dina grannar att exempelvis uppföra staket runtom sin fastighet på egen bekostnad.

Självklart kan inte din granne hota med att skada din katt. Det utgör olaga hot att hota att skada någon eller dess egendom (4 kap. 5 § brottsbalken). Din katt är din egendom. För att det ska utgöra olaga hot krävs dock att du uppfattar hotet som allvarligt och att din granne åsyftar att framkalla allvarlig rädsla hos dig. Samtidigt måste din granne begränsa sin egen skada enligt principen ovan om din katt tar sig in och dödar dennes höns. Det blir då en avvägning mellan när värdet av hönsen överstiger kattens värde. Denna bedömning görs mer eller mindre på rent inköpspris, med väldigt liten hänsyn till vilken anknytning man har till djuret. Samtidigt borde din granne kunna få bord katten utan att tillfoga den större skador (till exempel att bara lyfta bort den) och självklart ska din granne inte skada katten mer än nödvändigt, vilket i praktiken borde innebära att din granne inte får skada din katt alls.

Bevisning

Trots att du har strikt ansvar för de skador som din katt orsakar måste självklart dina grannar bevisa att det är din katt som har orsakat skadorna. Det är alltså de som har bevisbördan. Det är alltså inte du som behöver bevisa vad din katt inte gjort.

Beviskravet är "styrkt". Det vill säga något lägre än "utom rimligt tvivel" som gäller i brottmål, men högre än "sannolikt". Din granne kan således inte bara hävda att din katt har dödat en av hennes kycklingar utan någon mer bevisning, framförallt inte när andra grannar hävdar att katten är lugn. Dock om flera grannar påstår att din katt har orsakat skadan skulle de tillsammans kunna uppnå beviskravet, men det är något som domstolen får avgöra.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp kan du vända dig till vår juristbyrå genom att kontakta dem här eller boka tid via telefon:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97625)