FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare06/12/2016

Skadeståndsansvar för katt?

Jag har en katt som har terroriserat en annan katt sedan i somras! Vi har varit i kontakt med den andra ägaren. Vi har tagit in vår katt och inte låtit den gå ut på en månad vilket var ett rent helsike, efter kontakt med den andre ägaren bestämde vi för att vi skulle släppa ut honom. Det gick bra ett par veckor men nu hade han attackerat katten samt gått in via deras kattlucka och kissat ner. Den andre katten blev ordentligt skadad. Nu säger ägeren att hon pratat med en jurist som säger att hon har rätt att kräva ersättning för vetrinärskostnaderna pga av vi varit oaktsamma. Vi har bestämt oss för att avliva vår katt, men jag anser mig inte vara skyldig att betala hennes vetrinärskostnader. Har jag rätt att vägra?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Du, som ägare till katten, har ansvar för att den ska hållas under en sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att den orsakar skador. Eftersom katter till naturen är självständiga och att du generellt inte kan kontrollera hur katter rör sig då de i regel är frigående så har du inte ett strikt skadeståndsansvar enligt Lag om tillsyn över hundar och katter (1§, 19§)

Din granne tycks dock yrka på att du är skadeståndsskyldig pga. oaktsamhet.

Den lag som då är tillämplig är skadeståndslagen. Den stadgar att det krävs att du har agerat vårdslöst då du har släppt ut din katt eftersom du är medveten om att den har attackerat din grannes katt tidigare (2kap 1§ Skadeståndslagen). Det är upp till din granne att bevisa att du har varit vårdslös och att det är din vårdslöshet som orsakat skadorna (genom din katt).

Ifall du och din granne inte kommer överens så kan situationen mycket väl utvecklas så att det i slutändan är en domstol som får avgöra frågan. Om domstolen kommer att döma på din grannes linje och anse att du ska vara skadeståndsskyldig kan jag omöjligt säga, men det är en risk som du bör beakta.

Som sammanfattning så har du rätt att vägra att betala kostnaderna, men att det då kan komma att utvecklas till en rättstvist där du eventuellt kommer att förlora och då riskera att betala dyra rättegångskostnader. Vill du undvika denna risk så råder jag dig att komma överens med din granne.

MVH

Måns LundvallRådgivare
Hittade du inte det du sökte?