Skadeståndsansvar för katt

FRÅGA
Kan jag kräva ersättning av min granne, för mina dödade höns? Det är deras katt som har bitit huvudet av dem. Kan jag även kräva att dom har uppsikt över katten så att detta inte inträffar igen? Vi bor mitt i Malmö.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Tillskillnad från hundar har kattägare inget strikt ansvar för de skador som deras djur orsakar. Det innebär att det krävs att kattägaren har varit oaktsam och att oaktsamheten har orsakat kattens skadegörelse. För att bedöma om någon varit oaktsam brukar domstolar först och främst försöka fastställa en handlingsnorm för den aktuella situationen. Vad gäller kattägaren handlingsnormen för kattägare framgår i inledningen av lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter att "katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter." Frågan är alltså om er granne har brutit mot denna handlingsnorm. Bedömningen är inte självklar och kräver en noggrann genomgång av alla omständigheter i det aktuella fallet.

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (424)
2020-09-28 Jag har blivit biten av en hund, kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren?
2020-09-24 Skadestånd på grund av hund
2020-09-20 Vad kan jag få ersättning för vid sakskada orsakad av en hund?
2020-09-19 Vilket skadeståndsansvar har en hundägare vid skador på katt

Alla besvarade frågor (85193)