Skadeståndsansvar för hundägaren

Vår hund blev biten av en så kallad kamp hund.ägsren kunde ej hålla sin hund.den slet sej.. båda hundarna var kopplade. På djursjukhuset sa hon att hon skulle betala allt. De blev dyrt . 73 tusen. Har efter många om å men fått 30 tusen från hennes försäkringsbolag. Dom ersätter inte mer. Hon sa att hon skulle överklaga men så har ej skett. Nu har hon gjort sej omöjlig att få tag i hon svar ej på sms eller mail.hur går jag vidare så jag får resten av det hon är skyldig mej

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om tillsyn över hundar och katter är tillämplig i detta fall (se 1 §). Enligt 19 § samma lag, anges att om en hund orsakat skada, ska skadan ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Det innebär att hundägaren har ett s.k. strikt ansvar för sin hund.

Detta innebär även att ägaren till den hund som åsamkade skada på din hund ska ersätta skadan, d.v.s. veterinärkostnaderna. Skadeståndet kan dock jämkas i de fall då den som har lidit skada, har varit medvållande och agerat oaktsamt enligt skadeståndslagens regler (SkL). Samma gäller om skadeståndet är oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige enligt SkL 6:2.

Har du inte varit medvållande till skadan, ska du som huvudregel få ersättning för veterinärkostnaderna pga. av den skada som åsamkats. Vägrar hundägaren att betala eller kan du inte få tag på personen, råder jag att du anmäler detta. Det är då upp till rätten att avgöra om skadeståndet ska betalas eller inte samt om det är oskäligt med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden enligt SkL 6:2

Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen! Lycka till!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000