FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare05/06/2016

Skadeståndsansvar för hundägare, strikt ansvar för adekvat orsakade skador

Hej jag var med om en ridolycka för tre veckor sedan och nu anser hund ägarna att allt är mitt fel?

Jag var ute och red på min häst i skogen och med mig hade jag även min hund. I KOPPEL.

Bakom en kulle kommer två boxrar springandes lösa.

Min häst blir rädd och går om kull och jag flyger i backen.

Landar på huvudet och gör illa svanskotan.

Nu anser hundägarna att jag ska sluta böla å inte skylla på dom.

Att det aldrig hade hänt om min hund inte vart med.

Min hund va i koppel hela tiden.

Dom anser att deras hundar måste få motionera med!

Nu står jag med trasig sadel skadad häst osv.

Och förlorad inkomst då jag driver eget företag med inga anställda.

Vad ska ja göra och hur går ja till väga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hundägare har så kallat strikt ansvar för skador som hunden orsakar. Det innebär att de är skyldiga att ersätta skadorna oavsett om hundägaren har agerat vårdslöst eller inte. Det strikta ansvaret för hundägare framgår av 19§ i lagen om tillsyn över hundar och katter https://lagen.nu/2007:1150. Men, oaktat att strikt ansvar föreligger så ersätts bara så kallade adekvat orsakade skador. Att adekvat kausalitet måste föreligga mellan den skadegörande handlingen och följden innebär att skadan måste ha varit påräknelig för skadevållaren (här hundägarna). I den juridiska litteraturen ges det klassiska exemplet med en kusk som somnade på kuskbocken, vilket ledde till att hästen tog en annan väg planerat. Sedan slog blixten ner i droskan så att passagerarna dog. Kusken anses då inte vållande till skadan, eftersom det inte är påräkneligt för kusken att om han somnar så kan blixten slå ner och döda passagerarna. Däremot hade t ex skador pga en påkörning kunnat anses vara adekvat orsakade.

I ditt fall får man fråga sig om det var påräkneligt för hundägarna att det skulle finnas en häst ute i skogen. Och det är det väl generellt sett inte, såvida du inte red på en ridväg där det är tillåtet att ha hästar. Om du red på ett ställe där det inte är rimligt att förvänta sig hästar eller vilda djur så kan du alltså inte få ersättning.

De skador som ersätts om skadan var påräknelig (om adekvat kausalitet föreligger pga att du red på ett ställe där ridning är tillåtet eller där hästar annars förekommer), är enligt skadeståndslagen (SkL) vad gäller sakskadorna ersättning för sadeln, för veterinärkostnad (hästar är saker i juridisk mening och veterinärkostnader ersätts som reparationskostnad) samt ersättning för inkomstförlust, se 5 kap 7§ SkL. Om du gjorde dig illa kan du få ersättning för sveda och värk enligt SkL 5 kap 1§. Länk till skadeståndslagen finns https://lagen.nu/1972:207

Att din hund var närvarande saknar betydelse så länge den "skötte sig". Vidare är argumentet om att även deras hundar måste få motionera irrelevant, då det på de flesta platser är otillåtet att ha hundar lösa överhuvudtaget oavsett om de orsakar skada eller inte. Kolla upp vilka föreskrifter som gäller på din kommuns hemsida.

Sammanfattningsvis: Om adekvat kausalitet föreligger tycker jag att du bör du väcka en skadeståndstalan mot hundägarna. För att få hjälp att väcka en sådan skadeståndstalan kan jag rekommendera dig att vända dig till Lawlines juristbyrå. Jag lämnar även min mailadress om du har några frågor; alina.borgsen@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?