Skadeståndsansvar för hundägare och hundvakt

FRÅGA
Min vän tog hand om min hund när jag var bortrest. Eftersom hunden är osäker har jag regel att inga okända får hälsa på hunden. Trots det tvingade min kompis min hund att lägga sig ner och bli klappad av en okänd man. Min hund reagerade med att bita mannen så han blödde. Han krävde ett skadestånd från min kompis, som hon betalde, men nu kräver hon mig på att få tillbaka pengarna. Hon betalade honom innan hon ens kontaktade mig, så jag var ovetandes. Hon hotar nu även med att anmäla min hund som aggressiv, men det var hon som bröt mot de regler som gäller min hund. Hjälp, vad har jag för rättigheter och skyldigheter nu?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida din kompis som hade hand om din hund har rätt att kräva dig på pengar för skadestånd som hon betalat till en man som blev biten av hunden under tiden hon agerade som hundvakt då du var bortrest.

Vad säger lagen?

Viktiga bestämmelser som gäller hundar finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. I 19 § kan man utläsa att en skada som orsakas av en hund skall ersättas av hundens ägare eller innehavare. Vad ägaren eller innehavaren betalat i skadestånd har denna sedan rätt att få tillbaks av den som vållat skadan. Med innehavare menas den som tagit emot en hund "för nyttjande eller underhåll", dvs i detta fall hon som tog hand om hunden. Detta framgår inte av lagens ordalydelse men propositionen som föregick lagen. Enligt 19 § kan ägaren eller innehavaren efter att ha betalat skadeståndet till den skadelidande sedan kräva tillbaks beloppet av den som orsakat skadan.

Det som redogjorts för ovan innebär att du som ägare har ett strikt skadeståndsansvar för skada som din hund orsakat, men du har även rätt att kräva tillbaks summan som utgör skadeståndet av den som faktiskt vållat skadan. Av vad som framgår i din fråga tyder mycket på att det var din kompis som vållat skadan genom att tvinga ner hunden på marken för att kunna bli klappad trots instruktioner som att så inte fick ske. Din kompis har dessutom själv redan betalt skadan. Den skadelidande hade kunnat gå direkt till dig med sitt krav på skadestånd och hade du i det läget betalat skadan hade du kunnat kräva din kompis som var hundvakt på det beloppet.

Nu har din kompis redan betalat och kräver dig på beloppet, eftersom att det antagligen är hon som är vållande till skadan torde hon inte ha någon rätt att kräva dig på något belopp alls. Det ska dock tilläggas att det ofta är komplicerat att avgöra vem som är vållande till en skada och jag har i min bedömning endast haft tillgång till den begränsade information som finns i frågan.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (485)
2022-01-20 Ersättningsansvar för hundägare
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?

Alla besvarade frågor (98671)