Skadeståndsansvar för hundägare och hundvakt

FRÅGA
Min vän tog hand om min hund när jag var bortrest. Eftersom hunden är osäker har jag regel att inga okända får hälsa på hunden. Trots det tvingade min kompis min hund att lägga sig ner och bli klappad av en okänd man. Min hund reagerade med att bita mannen så han blödde. Han krävde ett skadestånd från min kompis, som hon betalde, men nu kräver hon mig på att få tillbaka pengarna. Hon betalade honom innan hon ens kontaktade mig, så jag var ovetandes. Hon hotar nu även med att anmäla min hund som aggressiv, men det var hon som bröt mot de regler som gäller min hund. Hjälp, vad har jag för rättigheter och skyldigheter nu?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida din kompis som hade hand om din hund har rätt att kräva dig på pengar för skadestånd som hon betalat till en man som blev biten av hunden under tiden hon agerade som hundvakt då du var bortrest.

Vad säger lagen?

Viktiga bestämmelser som gäller hundar finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. I 19 § kan man utläsa att en skada som orsakas av en hund skall ersättas av hundens ägare eller innehavare. Vad ägaren eller innehavaren betalat i skadestånd har denna sedan rätt att få tillbaks av den som vållat skadan. Med innehavare menas den som tagit emot en hund "för nyttjande eller underhåll", dvs i detta fall hon som tog hand om hunden. Detta framgår inte av lagens ordalydelse men propositionen som föregick lagen. Enligt 19 § kan ägaren eller innehavaren efter att ha betalat skadeståndet till den skadelidande sedan kräva tillbaks beloppet av den som orsakat skadan.

Det som redogjorts för ovan innebär att du som ägare har ett strikt skadeståndsansvar för skada som din hund orsakat, men du har även rätt att kräva tillbaks summan som utgör skadeståndet av den som faktiskt vållat skadan. Av vad som framgår i din fråga tyder mycket på att det var din kompis som vållat skadan genom att tvinga ner hunden på marken för att kunna bli klappad trots instruktioner som att så inte fick ske. Din kompis har dessutom själv redan betalt skadan. Den skadelidande hade kunnat gå direkt till dig med sitt krav på skadestånd och hade du i det läget betalat skadan hade du kunnat kräva din kompis som var hundvakt på det beloppet.

Nu har din kompis redan betalat och kräver dig på beloppet, eftersom att det antagligen är hon som är vållande till skadan torde hon inte ha någon rätt att kräva dig på något belopp alls. Det ska dock tilläggas att det ofta är komplicerat att avgöra vem som är vållande till en skada och jag har i min bedömning endast haft tillgång till den begränsade information som finns i frågan.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
00Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-30 10:39
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (373)
2019-10-21 Hundägares skadeståndsskyldighet
2019-10-14 Strikt skadeståndsansvar för hundägare
2019-10-13 Om min hund orsakar skada på hennes egendom eller skadar henne eller någon annan, är jag ansvarig?
2019-10-08 Rätt till ersättning för skada en hund har orsakat

Alla besvarade frågor (73864)