Skadeståndsansvar för hundägare

FRÅGA
Hej jag var ute och jagade med mina hundar i skogen när vi kom fram till skogsväg jag han inte koppla hundarna när en löpare kom springande båda hundarna sprang imot löparen den ena hunden hoppade upp på löparen så jag skrek åt dom att sluta men tydligen hade den andra hunden bittit löparen i knävecket så det blev ett djupt sår så löparen fick uppsöka sjukhuset vad skulle hända om det blir ett polis ärende av detta får man nåt straff eller böter
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För skador som en hund orsakar finns ett s.k. strikt ansvar för hundägare. Detta innebär att hundägaren alltid ska ersätta skador som hunden orsakar, även om ägaren inte själv vållat skadorna (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Om hunden biter någon blir hundägaren skadeståndsskyldig. Den påföljd som blir aktuell i ditt fall är alltså skadestånd. Din hund har vållat en personskada på den skadelidande löparen. Vad som ska inkluderas i skadeståndet är kostnader för sjukvård, inkomstförlust, ersättning för sveda och värk samt ersättning för lyte och annat stadigvarande men (5:1 skadeståndslagen). Vad som menas med sveda och värk är fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. Det psykiska lidande måste vara medicinskt påvisbart för att ersättning ska utgå. Ersättning utgår inte för normal rädsla och obehag i direkt följd till skadan. Exempel på lyte är ärr och exempel på stadigvarande men är rörelseinskränkningar.

Skadeståndet kan jämkas om den skadelidande varit grovt vårdslös eller uppsåtlig till vållandet av sin personskada (6:1 skadeståndslagen). Om skadeståndet anses oskäligt betungande för skadevållaren (dig i detta fall) med hänsyn till bland annat dina ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas (6:2 skadeståndslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97626)