Skadeståndsansvar för hundägare

FRÅGA
Hej!Vi fick lördagen den 10/6 två av våra chihuahua hundar ihjälbitna då vår vän var ute och gick med samtliga nio. Det kom en lösspringande stor hund ut från en fastighet och sprang rätt fram till våra hundar och fick tag på två av dem, den ene dog direkt och den andre dog i bilen på väg till djursjukhus. Vad har man rätt att kräva av den andre hundägaren? Vi har inte pratat med honom efter olyckan han har heller inte försökt ta kontakt med oss.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kärnfrågan i det fall du beskriver är vilket ansvar som kan tillmätas ägaren av den hund som attackerade era chihuahor. Allmänna regler om hundar återfinns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I lagens 19 § föreskrivs att en skada som orsakats av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Detta innebär att skadeståndsansvaret för en ägare eller innehavare av hund är strikt, vilket innebär att det krävs varken uppsåt eller oaktsamhet för att denne ska hållas ansvarig. Personen i fråga är alltså ansvarig även om vederbörande inte agerat slarvigt eller med tillbörlig hänsyn till de risker som kan vara förenade med vissa hundar.

I enlighet med 19 § i nämnda lag kan ni alltså rikta ett skadeståndsanspråk mot ägaren av den andre hunden. Jag rekommenderar att hänvisa till lagen och betona att det föreligger ett strikt skadeståndsansvar och bestämt hävda att ni kräver ersättning. Skadeståndets storlek baseras på det ekonomiska värdet av hundarna som avled.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97674)