Skadeståndsansvar för hundägare

FRÅGA
Vad är påföljden för en hundägare vars hund gått kopplad i ett bostadsområde och dödat en närgående katt som gått lös i samma område?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

I 1 § i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter anges att hundar "skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter." Som hundägare bär man på ett ansvar som kallas ett rent strikt ansvar. I enkla ordalag innebär detta att man alltid är skadeståndsskyldig för de skador som hunden orsakat oavsett om ägaren har gjort fel eller inte (dvs. oberoende utav huruvida hundägaren varit oaktsam eller inte). Normalt krävs nämligen för skadeståndsskyldighet att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat skadan. I nuvarande fall har det däremot p.g.a. det strikta ansvaret ingen betydelse om du exempelvis varit oaktsam eller inte för att skadeståndsskyldighet ska uppstå. Syftet med denna regel är att skydda omgivningen från skador och avsevärda olägenheter orsakade av hundar. Avsikten är också att ålägga ägarna ett uttalat ansvar för de egna djuren.

I ovan nämnds lags 19 § stadgas att "en skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan." Svaret på din fråga blir med andra ord att du skall betala skadestånd till kattägaren. Vilka poster detta skadeståndbelopp exakt utgörs utav kan inte besvaras utan att jag har fler uppgifter till godo, men det borde utgöras av kattens marknadsvärde (dvs. vad katten hade haft för pris om man köpt den idag) samt eventuella veterinärkostnader.

Härutöver vill jag rekommendera att, om du inte redan gjort det, du anmäler händelsen till Polisen.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter hittar du här.

Med vänlig hälsning,

Khashayar Kiavash
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (434)
2020-11-30 Får man ha lös hund på inhägnad tomt?
2020-11-28 Grannens katt har dödat vår kattunge, vad gäller?
2020-11-19 Skadeståndsansvar för hundägare
2020-11-07 Vems ansvar är det om en hund biter någon?

Alla besvarade frågor (86861)