Skadeståndsansvar för hund som biter annan

vad händer om en hund sliter sig från kopplet och biter en människa

Lawline svarar

Hej! 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår frågan som att du undrar vilket ansvar en hundägare bär om hunden sliter sig lös från kopplet och biter en annan människa. De lagar som är tillämpliga i detta fall är skadeståndslagen (SkL) och lagen om tillsyn över hundar och katter


Vilket ansvar har en hundägare? 

Enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter föreligger ett s.k. strikt skadeståndsansvar för hundägare. Det innebär att hundägare ansvarar för alla skador som hunden orsakar på annan och annans egendom och måste därmed ersätta dessa skador. Ansvaret föreligger oavsett om hunden var kopplad eller gick lös. I undantagsfall kan ersättningen komma att jämkas eller sättas ner helt (6 kap. 1 § SkL) om den skadelidande själv medverkat till händelsen. Jämkning kan också vara aktuellt om skadeståndet är oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige. Med det menas att hänsyn ska tas till ekonomiska förhållanden hos den skadeståndsskyldige. I bedömningen ska sådan hänsyn vägas mot den skadelidandes behov av skadeståndet (6 kap. 2 § SkL). 


Vilka skador ska ersättas? 

Om det till följd av händelsen har uppstått personskada, kan den utsatte t.ex. kräva ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt för sveda och värk eller lyte från hundägaren (5 kap. 1 § SkL). Har det uppstått en inkomstförlust ska även denna ersättas. Det kan även tänkas att hunden förstör kläder eller andra tillhörigheter, s.k. sakskada. Även dessa ska i sådana fall ersättas. 


Ersättning kan också krävas för s.k. ideella skador. Dessa är: 

  • sveda och värk, d.v.s. fysiskt eller psykiskt lidande, som är övergående, men aktuellt i det akuta skedet, och
  • bestående fysiskt och psykiskt lidande. Detta brukar benämnas som "lyte", t.ex. ärrbildning, samt "men", som innebär bestående smärta eller problem att röra sig. 

Att räkna ut vilken summa som ska betalas för ideella skador är lite svårare än för person- och sakskada. Istället brukar ersättning för ideella skador beräknas enligt schablon. Sådana schabloner används t.ex. av försäkringsbolag, vilket innebär att det kan vara hjälpsamt för den skadelidande att kontakta ett försäkringsbolag för att få en bild av hur ersättningen ska beräknas. 


Jag hoppas du fick svar på din fråga. Undrar du något mer är du välkommen att höra av dig till oss på nytt. 


Med vänliga hälsningar, 


Sofia DanielssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”