Skadeståndsansvar för hund

Hej! Min hund blev brutalt attackerad av en större hund i området. Helt oprovocerat. Båda var kopplade men den andra hunden slet sig och gick till attack på min hund, som blev rejält skadad men klarade sig. Då min hund inte är försäkrad vägrar ägaren betala hela veterinärskostnaden, samt vägrar ha munkorg på sin hund vilket jag verkligen anser är nödvändigt. Känner att jag borde polisanmäla detta för att åtminstone få munkorgstvång på hunden som bet. Hur ska jag gå tillväga?

Det har nu gått 3 dagar sedan angreppet.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter är tillämplig på situationen, se https://lagen.nu/2007:1150.

Av 19 § följer att ägaren/innehavaren av hunden har ett så kallat strikt skadeståndsansvar. Det betyder att ägaren/innehavaren av hunden blir skadeståndsskyldig för skador som dess hund orsakar. Du har alltså rätt att få ersättning av hundägaren i det här fallet för de kostnader du haft i samband med att din hund blev skadad. Veterinärkostnaderna ska således betalas av hundägaren.

Påtala detta för hundägaren. Om personen fortfarande vägrar att betala - kan du hota med stämning vid tingsrätt. Stämingsansökan kan du göra här , http://www.domstol.se/tvist/stamningsansokan/.

Huruvida hunden bör bli tvingad att ha munkorg är svårare att bedöma, och mig veterligen finns det ingen lag som tvingar hundägare att i vissa fall ha det. Det finns dock en motion om detta, se https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Koppel--och-munkorgstvang-for-_H102MJ419/?text=true.

Vänligen

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000