Skadeståndsansvar för hund

FRÅGA
Hej! Min hund blev brutalt attackerad av en större hund i området. Helt oprovocerat. Båda var kopplade men den andra hunden slet sig och gick till attack på min hund, som blev rejält skadad men klarade sig. Då min hund inte är försäkrad vägrar ägaren betala hela veterinärskostnaden, samt vägrar ha munkorg på sin hund vilket jag verkligen anser är nödvändigt. Känner att jag borde polisanmäla detta för att åtminstone få munkorgstvång på hunden som bet. Hur ska jag gå tillväga? Det har nu gått 3 dagar sedan angreppet.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter är tillämplig på situationen, se här

Av 19 § följer att ägaren/innehavaren av hunden har ett så kallat strikt skadeståndsansvar. Det betyder att ägaren/innehavaren av hunden blir skadeståndsskyldig för skador som dess hund orsakar. Du har alltså rätt att få ersättning av hundägaren i det här fallet för de kostnader du haft i samband med att din hund blev skadad. Veterinärkostnaderna ska således betalas av hundägaren.

Påtala detta för hundägaren. Om personen fortfarande vägrar att betala - kan du hota med stämning vid tingsrätt. Stämingsansökan kan du göra här , http://www.domstol.se/tvist/stamningsansokan/.

Huruvida hunden bör bli tvingad att ha munkorg är svårare att bedöma, och mig veterligen finns det ingen lag som tvingar hundägare att i vissa fall ha det. Det finns dock en motion om detta, se https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Koppel--och-munkorgstvang-for-_H102MJ419/?text=true.

Vänligen

Emil Forssell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (401)
2020-06-24 Grannens hund tar sig in i vår trädgård och har betäckt vår tik, vad kan vi göra
2020-06-22 Hundägares ansvar
2020-06-12 Djurägares skadeståndsansvar och vad man kan få skadestånd för
2020-06-11 Vad kan krävas av ägaren till den hund som skadat en bil?

Alla besvarade frågor (81637)