Skadeståndsansvar för herrelösa hundar

jag har blivit biten av en lösspringande tillsynes herrelös hund. hur kan jag gå till väga på bästa sättet nu för att kunna få ersättning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är reglerad i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hundlagen). Lagen reglerar frågor som rör hundägares ansvar för skador som deras hundar ger upphov till.

Enligt lagen så ska en hundägare ansvara för alla skador som orsakas av hunden, oavsett om ägaren vållat skadan eller inte. Detta innebär att omständigheten att hundägaren inte har vållat skadan, inte kommer påverka den skadelidandes rätt till skadestånd (19 § st. 1 hundlagen).


Vem kan du utkräva ersättning av om hunden är herrelös?

Du skriver att hunden verkar vara herrelös. Om detta stämmer så finns det ingen ägare som du kan utkräva ersättning av enligt hundlagen.

Därför borde du först kontrollera om det finns någon märkning på hunden som tyder på att en ägare finns. Hundägare måste nämligen märka sina hundar för att underlätta identifiering av dess ägare (2 § st. 1 och 5 § hundlagen). Alla hundar med ägare bör alltså bära en sådan märkning.

Om hunden har en märkning, så ska du enligt polismyndigheten i första hand kontrollera om du kan hitta ägaren via märkningen. Om du därefter inte kan få kontakt med ägaren så ska du i stället kontakta polisen som gör detta åt dig.

Om hunden inte har någon märkning (som tyder på att den är herrelös) så ska du enligt polismyndigheten kontakta länsstyrelsen som är ansvarig för herrelösa och/eller bortsprungna djur.


Handlingsplan:

Om du kan få reda på om hunden har en ägare samt vem denna är, så kan du utkräva ersättning av denna (19 § st. 1 hundlagen). Om hunden är herrelös så kan du inte utkräva ersättning av någon.

Oavsett om hunden har en ägare eller inte så anser jag det lämpligt att anmäla händelsen till polismyndigheten och/eller länsstyrelsen. Hunden kommer då inte utgöra en skada för andra i framtiden och får kanske en chans att hitta en framtida ägare.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Victoria AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”