Skadeståndsansvar för hästägare

FRÅGA
Jag har råkat ut för en olycka i arbetet. En häst flög ut från en Box och anföll mig. Läppen o hakan slets sönder. Blev ihop sydd med ca 60stygn.Jag är egen företagare och har olycksfallsförsäkring.Men nu är frågan,kan jag begära skadestånd?Hon som är ägare har ju hemförsäkring där ansvar bör finnas.Hur gör jag en skadeanspråk?/skadestånd?Kan jag få hjälp från båda försäkringarna?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Hästägare har till skillnad från hundägare inte strikt ansvar, och en hästägare är ansvarig för skador som hästen orsakar enbart om hästägaren varit det som inom juridiken kallas för culpös, dvs vårdslös/oaktsam. Ansvaret bedöms enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer i skadeståndslagen. Enligt 2 kap 1 § i skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en personskada eller sakskada ersätta den. Det du råkat ut för är en personskada.

Rent generellt kan knappast att en häst plötsligt anfaller ses som oaktsamt av ägaren. Om ägaren däremot vet att hästen är aggressiv och brukar anfalla, och inte har upplyst om detta, öppnar boxdörren när någon går förbi etc så skulle det kunna grunda ett ansvar.

Du skriver att olyckan var i arbetet och att du är egen företagare, då antar jag att du i någon form har tagit emot hästen inom ramen för din yrkesverksamhet (uppstallning, träning, liknande) och att skadan skedde när du hanterade hästen/skulle träna den/liknande. Alltså när hästägaren inte var på plats och inte själv gjorde något som möjliggjorde skadan. Det talar starkt emot att hästägaren kan anses culpös/oaktsam och ställas till ansvar. Kvar är då möjligen om hästen är erkänt aggressiv och dokumenterat tidigare har anfallit människor och ägaren vetat om det men låtit bli att upplysa dig om det, men så verkar inte vara fallet av din fråga.

Så, av den information som finns i din fråga så ser jag ingen grund att framgångsrikt rikta skadeståndsanspråk mot hästägaren på. Utan du får begära ersättning ur den/de försäkringar du själv har.

Tillägg: Om hästen är försäkrad så har flera försäkringsbolag en olycksfallsförsäkring för person inbakad i hästförsäkringen, som ersätter skador hästen orsakar på person. Ersättningsnivåerna i dessa försäkringar är oftast låga jämfört med rena olycksfallsförsäkringar och det kan finnas inskränkningar i villkoren. Men det kan i ditt fall vara värt att se om det finns något olycksfallsskydd i hästens försäkring och om du kan få någon ersättning därifrån.
Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (428)
2020-10-31 Vem står för vårdkostnader om min hund blir oprovocerat attackerad av en annan hund?
2020-10-29 Mitt ansvar för min utekatt
2020-10-24 Vem är ansvarig för dräktighet orsakad av en lösspringande hund?
2020-10-23 Skadeståndsansvar för katt

Alla besvarade frågor (85609)