Skadeståndsansvar för djur, hundägares strikta ansvar

Hej! Jag undrar varför hundägare har belagts strikt ansvar och inte ägare till övriga djur? Varför har inte strikt ansvar belagts kattägare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Hund och kattägares ansvar regleras i Lagen om tillsyn över hund och katter, den hittar du https://lagen.nu/2007:1150 och de allmänna skadeståndsreglerna(SkL) finns https://lagen.nu/1972:207.

Som huvudregel gäller att alla djurägare kan bli skadeståndsskyldiga men då endast för sådan skada som orsakas genom att ägaren varit vårdslös(SkL2:1). Om exempelvis en häst eller en ko orsakar person eller egendomsskador så ansvarar ägaren bara om det är visat att skadan beror på vårdslöshet. Skulle en häst springa ut ur hagen och orsaka skada så måste den skadedrabbade visa att hästägaren varit vårdslös för att få skadestånd(exempelvis att inhägnaden som hästen vistades i inte var i ett bra skick). Vilka krav som ställs på ägaren varierar beroende på hur stor risken är att djuret kan orsaka skada, när risken är stor ökar kraven på ägaren. Vårdslösheten bedöms från fall till fall.

När det gäller hundar har lagstiftaren uppställt ett strängare ansvar än för andra djur. En hundägare eller någon som har hand om hunden har ett så kallat strikt ansvar för de skador som orsakas av hunden. Detta innebär att ägaren ansvarar för skada även om han inte varit vårdslös och ska ersätta skadan. Värt att lägga märke till är att såväl hundägare som kattägare har ett tillsynsansvar och de ska förebygga eventuella skador som djuret kan orsaka(1§). Dock är det endast hundägaren som har ett strikt ansvar(19§). Skälen till att ge hundägare ett utökat ansvar är flera, för det första vill man betona hur viktigt det är att ha uppsikt och tillsyn över sin hund eftersom skadorna riskerar att bli stora(risken med en katt ses inte som jämförlig). Man ville också lägga ansvaret på den person, hundägaren, som lättast kan förutse skadan och därför teckna en ansvarsförsäkring. Ett tredje syfte är också att man inte vill betunga domstolarna med dessa tvister utan genom att ge hundägaren ett strikt ansvar så uppkommer inga bevissvårigheter om vårdslöshet.

Jag hoppas att detta gav dig svar och du är välkommen att kontakta oss igen!

Mvh

.

Cornelia GöranssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000