Skadeståndsansvar för att ha tappat hund

2019-05-22 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
En bekant till mig tappade min hund (på 2 kg) på golvet igår (från ståhöjd) så hundens båda framben bröts. Han anser att hunden "hoppade" och jag vet att det var en olyckshändelse men att händelsen skedde på grund av oaktsamhet. T.ex släpper man inte en bebis på golvet för att den sprattlar. Har han juridiskt sätt något ansvar för olyckan? Tänker angående att vi får betala enorma kostnader för veterinärvård nu.
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Skadeståndsansvar

Djur kategoriseras som saker i lagens mening, skadar man någon annans djur uppsåtligen eller av vårdslöshet ska man därför ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslag).

Frågan i det här fallet är om din bekanta kan anses ha orsakat skadan av vårdslöshet (eftersom det inte var med uppsåt). När man bedömer om någon varit vårdslös får man ofta gör en fri culpabedömning.

Man tar då hänsyn till skaderisken, den ev. skadans storlek, handlingsalternativ och skadevållarens möjlighet att inse riskerna. I min mening är det ganska riskabelt att hålla upp en liten hund när man står upp. Hundar är livliga och kan lätta hoppa när de får för sig det. Den hade kunnat skadas rejält, men förmodligen inte dö. Om man ser till handlingsalternativ så borde din vän inte ha låtit hunden hoppa men jag anser att det culpösa är framförallt att din kompis inte satt ner. Jag tror de flesta som är ovana vid att hålla i en hund eller en bebis väljer att sitta ner för att minimera riskerna. Jag anser också att vuxna människor borde vara medvetna om detta och att en liten hund sitter kvar i famnen utan den kan hoppa när den får lust till.

Därefter frågar man sig om den aktuella skadan den en adekvat och påräknelig följd av det faroläge som skadevållaren har framkallat. Det anser jag också att det gör. Det är inte en massa steg emellan den oaktsamma handlingen och skadan.

Alltså anser jag att din bekante agerat vårdslöst.

Skadeståndsansvarets storlek

Det normala i skadeståndsrätten är att skadeståndet inte får gå utöver kostnaden för att införskaffa en ny sak. Har man till exempel haft en gammal bil där bilens bruksvärde är mindre än reparationskostnaderna ska man därför köpa en ny bil istället för att reparera. Det har och göra med att skadevållaren inte ska betala mer än den skada den orsakat.

Med husdjur är det dock annorlunda. I NJA 2001 s 65 I och II fastställde HD kostnaderna för veterinärvård avseende skadade sällskapsdjur skulle betalas trots att kostnaderna översteg djurens värde. Detta motiverades med att sällskapsdjur inte fullt ut kan jämställas med annan egendom. Dessutom var det i fallet medicinskt välgrundade veterinärinsatser och de översteg inte vad en djurägare normalt kan antas vara beredd att acceptera under liknande omständigheter. För ditt fall betyder det att, om veterinärkostnaderna är rimliga, ska betalas av din bekante även om de är dyrare än vad de hade varit att köpa en ny hund.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (596)
2020-05-24 Skadeståndsansvar för avverkande av skog
2020-05-15 Besvarar Lawline skoluppgifter?
2020-05-02 Utomobligatoriskt skadestånd
2020-04-30 Bedrägeri via BankID

Alla besvarade frågor (80280)