Skadeståndets omfattning enligt tillsynslagen för hund och katt

FRÅGA
Hej!Min lilla hund på 6-7 kg blev oprovocerat attackerad och biten av en stor hund när vi var på agilityträning. Min hund var kopplad, den andra var lös. Min hund blev svårt skadad i ena bakbenet och har blivit opererad. Hon ska på minst 2 återbesök. Hon får mediciner och har drängage som ska göras rent 2 gånger dagligen. Vi var även tvungna att köpa specialkost för magen pga medicinerna. Min hund mår väldigt dåligt både fysiskt och psykiskt och behöver mkt omvårdnad och konstant tillsyn. Detta gör att jag varit tvungen att stanna hemma från jobbet. Jag undrar hur mkt jag kan kräva ersättning för från den andra hundägaren? Veterinärkostnader, mediciner, sårvårdsartiklar, specialkost, resor till och från djursjukhuset, förlorad arbetsinkomst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lagstiftning

När det kommer till skador orsakade av hundar är det tillsynslagen över hundar och katter och skadeståndslagen som utgör tillämplig lagstiftning.

Om en hund orsakar en skada är det den som äger eller nyttjar hunden som oavsett om denne varit vållande ska ersätta den som lidit skada. Detta framgår av tillsynslagens 19 § och innebär ett s.k. rent strikt skadeståndsansvar.

Direkt ersättningsgilla kostnader

I lagens mening utgör hundar lös egendom vilket skadeståndsrättsligt ersätts som sakskada. Vanligtvis ersätts sakskada genom endera värdeersättningen eller ersättning för reparationskostnad och värdeminskning. När det kommer till sällskapsdjur framgår det av praxis att dessa i förhållande till reparationskostnad inte kan betraktas lika snävt som en vanlig sådan kostnad. Detta innebär t.ex. att det inte är omöjligt att få ersättning för högre sjukvårdskostnader än sällskapsdjurets ekonomiska värde, förutsatt att sjukvårdskostnaderna varit medicinskt välgrundade. Vad gäller kostnader för åtminstone veterinär, mediciner, sårvårdsartiklar och transporter till djursjukhus bör de kunna hänföras hit och således vara ersättningsgilla.

Eventuellt ersättningsgilla kostnader

Vad beträffar specialkosten blir jag oviss huruvida det är en kostnad som uppkommit genom ett veterinärsutlåtande eller en kostnad som kunnat undvikas men ändå föredragits av andra skäl. Är de att anse som nödvändiga genom ett medicinskt välgrundat beslut att hunden ska äta viss kost bör ersättning även utgå för specialkosten.

Ersättningsgilla kostnader som omfattas av plikt att begränsa skadan och försäkringar

Vad beträffar inkomstförlust kan ersättning vid händelse av en sakskada utgå även för denna. Observera dock att det fordrar att dessa kostnader inte kunnat undvikas och att du som skadelidande haft ett ansvar att begränsa dem. I viss mån bör du således kunna hänföra rimlig ersättning även för inkomstbortfall.

Observera att om du har försäkrat ditt djur kan du inte få ersättning för det som försäkringen täcker, annat än för självrisken. Om försäkringen inte täcker någon av de skador du är ersättningsberättigad för kan du ändå kräva dessa direkt från den andra hundägaren.

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att framställa ett skadeståndsanspråk, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?