Skadestånd vid skada orsakad av hund

FRÅGA
Hej Min dotter var i stallet med sin lille hund och lekte med en annan liten hund, runt dotterns fötter. Plötsligt kommer en större hund in som känner vår dotters hund sen tidigare och plötsligt bara biter honom över huvudet så ena ögat åker ut. Gick så illa att ögat fick plockas bort. Ägarinnan till den bitande hunden var inte i närheten. Min dotter lämnat kvitto för veterinär och resekostnader till och från vetrinär till den bitande hundens ägare Ägarinnan till den bitande hundens försäkringsbolag vill bara betala ut hälften vad det kostade min dotter och menar att vår dotter får stå för halva kostnaden själv detta pga av att ingen av hundarna var kopplade kan detta stämma el gäller inte strikt hundägaransvar här pga dotterns hund ej var kopplad, men vår dotter hade full koll på sin hund men ägarinnan till den bitande hunden var på andra sidan stallet. Ägarinnan till den bitande hunden låter fortfarande hunden gå lös i stallet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hundägare har ett så kallat strikt ansvar över de skador hunden orsakar (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Det här innebär att hundägaren är skyldig att ersätta skadan oberoende av om den varit vårdslös eller inte. Däremot kan skadeståndet jämkas – sätts ned – om den skadelidande genom vårdslöshet har medverkat till att skadan har uppkommit (6 kap 1 § skadeståndslagen).

I din dotters situation står det klart att ägaren till den attackerande hunden är strikt ansvarig för den skada som har uppkommit på din dotters hund – en s.k. sakskada. Som utgångspunkt ansvarar då ägaren för alla veterinärskostnader, andra kostnader till följd av skadan (ex. resekostnader) samt inkomstförlust (jfr 5 kap 7 § skadeståndslagen). Problemet i ditt fall är däremot hundägaren endast villig att betala hälften av kostnaderna pga. att hon påstår att din dotter varit medvållande till skadan. Enligt 6:1 skadeståndslagen ska jämkning ske av skadeståndet om den skadelidande är medvållande. I min mening var din dotter inte vårdslöst medverkande till skadan genom att hunden var okopplad i ett stall. Inget klart svar kan däremot ges i jämkningsfrågan, och den kompliceras av att även den skadelidande har ett strikt ansvar över sin hund (osäkerhet råder i den juridiska litteraturen om hur det påverkar, se ex. SvJT 1984 s. 148 ff).

Vänligen,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (403)
2020-07-07 Skadeståndsansvar och omhändertagande av hundar
2020-07-06 Vem bär ansvaret om ens hund biter någon?
2020-06-24 Grannens hund tar sig in i vår trädgård och har betäckt vår tik, vad kan vi göra
2020-06-22 Hundägares ansvar

Alla besvarade frågor (81763)