Skadestånd vid personskada p.g.a. fel i produkt.

2015-06-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej. I går så skruvade jag fast ett 10-tal skivares min skruvdragare som jag sedan en tid tillbaka inhandlat på Ikea. När jag var klar så gick jag för att sätta batteriet till skruvdragaren på laddning. Jag tar bort batteriet från själva skruvdragaren för att sedan sätta batteriet i den separata laddaren. När jag håller i batteriet i min vänster hand och håller på att ta fram laddaren hur en påse,( laddaren satt alltså inte i någon elkontakt, ) så exploderar batteriet i min hand. Det blev en kraftigt smäll. Jag får lite minnesluckor just från smällen men tar mig tydligen till vårat kök där jag faller till marken. Frun min ringer ambulans och jag tas med till sjukhus. Jag har brännskador och smärta i från handen samt att jag i nuläget hör sämre på vänster öra. Hur kan jag gå vidare med detta?Jag har varit i kontakt med Ikea som ville att jag skulle skicka iväg det som blev kvar av batteriet till dom så att deras tekniker kunde kolla över batteriet. Har jag möjlighet till någon form av skadestånd kring det som har hänt mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom dina frågor rör köp och skadestånd finner vi relevant lagstiftning i konsumentköplagen (här) och produktansvarslagen (här).

Jag utgår ifrån att du har köpt skruvdragaren komplett med batteri från Ikea och att du gjort detta i form av privatperson och inte för att skruvdragaren ska användas i näringsverksamhet. Jag utgår vidare ifrån att den inhandlats under de senaste tre åren.

Personskadan du drabbades av kan ersättas enligt reglerna i produktansvarslagen. För att en skada på en person, vilket du drabbats av, ska ersättas i form av skadestånd krävs att skadan orsakats på grund av en säkerhetsbrist. Att ett batteri exploderar p.g.a. normal användning kan anses vara en sådan säkerhetsbrist. Även ev. skador på annan egendom, som används för privat bruk, som felet hos produkten orsakat kan ersättas enligt produktansvarslagen 1 §. Eftersom det rör ett konsumentköp kan dessa skador på annan egendom ersättas även enligt konsumentköplagen vilken får anses mer fördelaktig för dig som konsument, denna redogörs för längre ner.

En säkerhetsbrist anses föreligga hos produkten om den inte är så säker som du kunnat förvänta dig, det görs en helhetsbedömning av vad för produkt det rör sig om, hur du har använt den o.s.v.. Det får anses föreligga en säkerhetsbrist när ett batteri som säljs till konsument exploderar vid normal användning.

Ikea kan hållas ansvariga att betala skadestånd, men det kan också vara så att de hänvisar dig till leverantören som du i så fall kan lämna in en stämningsansökan mot. Om det går så långt som till stämning rekommenderar jag dig att kontakta radgivning@lawline.se eller höra av dig till vår telefonsupport på tel. 08-533 300 04 för att få vidare hjälp i ditt ärende.

Vad gäller batteriet som det i ditt fall rör sig om omfattas detta av konsumentköplagen. Utifrån dina uppgifter verkar det inte vara något fel på själva skruvdragaren i övrigt, om det vore fel även på denna kan även den omfattas av nedanstående alternativa påföljder.

Eftersom varan avvikit från vad du kunnat förutsätta när du köpte den, inget batteri ska explodera på det sättet om man inte förfarit felaktigt med det, så får det anses förelegat fel i varan och du har då rätt till vissa påföljder, se konsumentköplagen 16 § i synnerhet st. 3. En annan grund för att fel föreligger finner du i 18 § st. 1 p. 2 där det anges att varan är felaktig om den är så bristfällig att den medför påtaglig fara för personens hälsa, vilket det får anses ha varit i ditt fall.

Om felet inträffat inom sex månader från köpet förutsätts det att felet förelegat från början och det är upp till Ikea att visa att du använt batteriet/skruvdragaren på ett felaktigt sätt och därigenom orsakat felet, se konsumentköplagen 20 § och 20 a §. I annat fall är det du som ska visa att fel fanns i varan redan från början eller med andra ord att inget du gjort kunde ha orsakat felet. Eftersom den typen av konsumentinriktat batteri inte ska kunna explodera om det inte används mycket felaktigt borde det inte vara svårt för dig att visa att det var ett ursprungligt fel.

Eftersom du redan varit i kontakt med Ikea förutsätter jag att du reklamerat i rätt tid, d.v.s. inom skälig tid alt. Inom två månader, konsumentköplagen 23 §.

Då felet i varan fanns från början har du rätt till ex. omleverans eller att häva köpet, konsumentköplagen 26 § och 28 §.

Vissa andra skador ersätts ex. på kläder, väggar o.s.v. av dina uppgifter framgår inte om det vid explosionen uppstod skada på dina kläder, möbler i rummet eller ev. skador på väggar o.s.v. Denna typ av skada har du också rätt till ersättning för om skadan orsakats p.g.a. felet hos varan. Även skada som uppstått på egendom i hushållet som tillhör någon i din familj ersätts, om denna inte används huvudsakligen för näringsverksamhet, se konsumentköplagen 30-31 §§.

Du kan också få ersättning för ev. utgifter du haft p.g.a. felet hos varan. Sådana utgifter kan vara t.ex. bilresor, förlorad inkomst, förlorade semesterdagar, se konsumentköplagen 32 §.

Avslutningsvis skulle jag rekommendera dig att försöka komma överens med Ikea om att de ska betala ett skadestånd till dig för både skadan som drabbade din person och ev. skador på annan egendom samt begära ett nytt batteri/skruvdragare. Det är bättre att ni kommer överens än att det blir en kostsam process.

Hoppas du har fått klarhet i vilka möjligheter du har att gå vidare med ditt ärende!

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (648)
2021-05-08 Ersättning i form av skadestånd från staten - vad gäller?
2021-05-05 Skadestånd av byggherre
2021-04-30 Missnöjd med beslut från försäkringsbolag
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada

Alla besvarade frågor (92074)