Skadestånd vid dröjsmål av tjänst

Hejsan!

Skriver med anledning av min sons problem med hantverkare.

Nu undrar vi omvi kan åberopa kompensation för försening att färdigställa köket (golv, målning av väggar o fönster, installation av nytt kök, ny eldragning).

I kontraktet står det att köket ska vara färdigt efter 4-5 veckor.

Renoveringen påbörjades i november och står färdigt nu. Det har tagit 18 veckor att bli färdigt.

Vilka juridiska paragrafer kan man åberopa i detta fallet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag blir applicerbar?
Från vad jag kan utläsa rör det sig om en situation mellan näringsidkare och konsument i ert fall. Det finns då två stycken lagar som skulle kunna bli aktuella: Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen (KTjL). Vad jag kan utläsa verkar hantverkarnas arbete främst röra diverse tjänster (såsom att dra el och måla väggar och fönster), vilket gör att jag anser att konsumenttjänstlagen träffar er situation bäst.

I 24 § KTjL framgår det att dröjsmål på näringsidkarens sida ska anses föreligga bland annat om uppdraget inte har slutförts inom avtalat tid, och detta inte beror på något förhållande på konsumentens sida. Eftersom det står skrivet i kontraktet att arbetet skulle slutföras efter 4-5 veckor föreligger då dröjsmål, så länge dröjsmålet inte beror på dig/din son.

Vilka påföljder som kan göras gällande vid ett sådant dröjsmål framgår av 25 § KTjL, där det bland annat framgår att du har rätt att få tjänsten slutförd (enligt 28 § KTjL). I ert fall har ju arbetet nu blivit utfört och då är det framför allt reglerna om näringsidkarens skadeståndsskyldighet som blir intressanta. Näringsidkaren har nämligen en skyldighet att "ersätta konsumenten för skada som denne tillfogas på grund av dröjsmål, om inte näringsidkaren kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utöver hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit" (31 § KTjL). Huruvida ni har rätt till något skadestånd för försening blir därför beroende av orsaken till förseningen.

Vad ni kan göra
För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att få ut ett skadestånd måste ni underrätta företaget att ni vill åberopa dröjsmålet (d.v.s. reklamera tjänsten, 26 § KTjL). Detta måste ske inom rimlig tid från det att uppdraget avslutades och det är därför bra om ni reklamerar tjänsten så snart som möjligt. Det finns dock ingen garanti för att ni kommer få ut ett skadestånd om ni reklamerar, utan det beror som sagt på övriga omständigheter i just ert fall.

Hoppas svaret var till er hjälp!

Vänliga hälsningar,

Selma SkoghällRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”