Skadestånd till följd av hundbett

2015-06-12 i Strikt ansvar
FRÅGA
Kortfattat: Jag tappade kopplet och min hund bet en annan hund.Veterinär kostnad ska gå på min ansvarsförsäkring, så långt vet jag.Jag har inte kunnat få ett svar av försäkringsbolaget om de kommer att täcka för medicin, milersättning och utebliven arbetstid för den andra hundägaren. Om försäkringen inte täcker dessa 3 saker, har han någon rätt att kräva att jag ska betala det till honom? (för det kommer han försöka om försäkringsbolaget säger nej). Vad har jag för skyldigheter att stå för mer än veterinärkostnaderna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En hundägare har ett strikt skadeståndsansvar. Detta betyder att du som hundägare ska ersätta skadan som orsakats av hunden, oavsett om någon vårdslöshet eller något uppsåt förelegat (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Din hund har vållat en sakskada på en annan hund. Skador på djur anses vara sakskador. Vad som ska inkluderas i skadeståndet är kostnader för reparation och värdeminskning (veterinärbesök och dylikt), inkomstförlust samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen).

Utgångspunkten är att den som lider en sakskada ska ha full ersättning för skadan. Det är meningen att den skadelidande inte ska förlorat något ekonomiskt för den inträffade incidenten. Alla kostnader som bettet på hunden vållat, ska som huvudregel ersättas. Domstolen har uttalat att även vårdkostnader som överstiger djurens ekonomiska värden, ska ersättas av skadevållaren, dock inom rimliga gränser. I ett fall fick den skadelidandes hundägare ersättning för bland annat veterinärundersökning, olika utgifter hos veterinären samt resor till och från veterinären (NJA 2001 s. 65).

De kostnader som du, genom din hund, vållat den andra hundägaren ska alltså som huvudregel ersättas fullt ut, det vill säga ska ersättning utges för veterinärkostnader, medicin, resor föranledda av bettet, samt inkomstförlust. Dock är skadeståndet för inkomstförlusten till följd av skador på djur något problematisk. Reglerna om inkomstförlust är mer lämpade för fallet då exempelvis produktionsinkomsterna minskas på grund av att den skadade saken inte kan användas fullt ut. Det är oklart vad inkomstförlusten för den skadelidande beror på i din situation. Är det så att hundägaren självmant stannat hemma, utan några särskilda rekommendationer från veterinären, bör denna kostnad inte ses som en ersättningsgill följdskada till skadan och ska sålunda inte ersättas av dig. Det är slutligen tveksamt om inkomstbortfallet ska ersättas, men däremot ska veterinärkostnader, medicin och resorna ersättas. Om inte försäkringen täcker dessa skadeståndsanspråk, får du betala resterande.

Ett skadestånd kan emellertid jämkas om den skadelidande medverkat till skadan (6 kap. 1 § 2 st.). Men det finns inget i ditt fall som tyder på den skadelidande varit medvållande till skadan på hunden.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?