Skadestånd pga. piratkopiering för privat bruk

2017-08-01 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej. Jag har fått hem ett brev från en dansk advokatbyrå NLF. De hävdar att jag utan lov laddat ned en film som deras klient äger och kräver att jag betalar 2950 kr. Om jag inte betalar hotar de med att gå vidare till patent- och marknadsdomstolen. Har ni något råd till mig som privatperson på hur jag ska agera? Vänliga hälsningar,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig som att du olovligen laddat ner en piratkopierad film från en hemsida.

Skadestånd när du laddar ner en piratkopierad film?

Skadeståndsbestämmelserna i upphovsrättslagen finner du i 54 §. Regeln föreskriver att "den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift enligt 41 § andra stycket utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare. Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning även betalas för den ytterligare skada som intrånget medfört."

När du laddar ner en film via en hemsida utan samtycke från upphovsmannen eller rättighetshavaren skapar du en digital kopia av filmen på din dator. Upphovsrättslagen förbjuder i princip all användning av annans verk utan upphovsmannens samtycke. I 2 kap. upphovsrättslagen finns några undantag där man bl.a. får kopiera andras verk utan lov. Emellertid finns det ingen regel som täcker en så heltäckande kopiering som du gjort (jfr 12 § samt 54 § tredje stycket upphovsrättslagen). Eftersom du i strid mot upphovsrättslagen utnyttjat verket kan du behöva betala "skälig ersättning" samt ytterligare skada som intrånget medfört eftersom detta skett med uppsåt.

Skadeståndets storlek i ditt fall

Vad gäller storleken av ersättningen tas hänsyn särskilt till 1. utebliven vinst, 2. intrångsgörarens (din) vinst, 3. skada på verkets anseende, 4. ideell skada och 5. upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås. Vid bevissvårigheter att avgöra hur stor skadan var kan domstolen uppskatta skadan till ett skäligt belopp. Meningen med skadeståndet är att upphovsmannen ska få en rimlig kompensation.

Som du kanske har gissat kommer beloppet för en nedladdning av en film för privat bruk vara mycket låg. Ett krav på nära 3000 kr är ovanligt högt och enligt min uppfattning inte skäligt. Min gissning är att en domstol inte skulle uppskatta ersättningen i närheten av det belopp som byrån angivit.

Du behöver inte betala enligt kravbrevet

Även om byrån har rätt att företräda upphovsmännen i fråga behöver du inte nödvändigtvis betala kravbrevet. Det har alltid varit möjligt för sådana företrädare att skicka kravbrev som klart överstiger vad du enligt domstol skulle behöva betala.

Du kan enkelt meddela byrån att du bestrider kravbrevet och du behöver inte ange varför. Min personliga gissning är att byrån skickar dessa kravbrev i stora mängder till personer som laddat ner filmer för privat bruk för att försöka få betalningar utifrån rädsla. Det verkar inte heller rimligt att en eventuell tvist kommer tas upp i domstol eftersom byrån knappast kommer att tjäna på det. Tvärtom riskerar de att behöva betala eventuella kostnader för att ha fört en försumlig rättegång.

Sammanfattningsvis har du begått ett intrång, men kravbrevet verkar vara en tom skrämseltaktik. Jag rekommenderar att meddela byrån att du bestrider deras krav. I vart fall bör du inte betala beloppet som de angivit.

Jag hoppas att detta löser sig. Lycka till!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (991)
2021-07-23 Får man använda en intervju från en dokumentär?
2021-07-16 Upphovsrättsintrång?
2021-07-12 Hur vet man om en mening är varumärkesskyddad?
2021-07-05 Vad innebär uppfinningshöjd?

Alla besvarade frågor (94276)