FrågaAVTALSRÄTTAvtal01/08/2017

Skadestånd pga. avtalsbrott

Hej! Det är så att vi har blivit godkända för att bedriva annonsering via företaget G.

Mailet lyder:

"Hej igen!

Jag hoppas att allt är bra med dig.

Som överenskommet så skickade jag iväg er hemsida på manuell granskning igår för godkännande och den kom tillbaka precis som.. *trumvirvel* - godkända!

Som sagt du borde nog ha fått ett automatiskt meddelande men jag tänkte att jag levererar de goda nyheterna här över mail också :)

Om inte det var något annat jag kan göra för dig idag önskar jag dig en fortsatt trevlig dag och tacka dig för att du kontaktat G och en fin sommar!

Med vänliga hälsningar,"

Nu i efterhand drar G tillbaka och menar att det är ett systemfel. I och med att vi annonserat till våra samarbetspartners att vi blivit godkända gör det här att vi ej kommer kunna fullfölja våra avtal internt med partners. Vad har vi för juridisk rätt i det här då G godkänt oss för att sedan dra tillbaka det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Jag tolkar din fråga som huruvida ni har rätt till skadestånd från företaget G till följd av avtalsbrott.

Har avtal slutits i ert fall?

Det bör inledningsvis utredas om avtal över huvud taget har slutits eller inte. Regler om hur avtal sluts hittar du i avtalslagen (AvtL) här. Man kan utifrån mejlet tolka det som att det har skett överenskommelser och att G har skickat ett svar om att er ansökan har antagits. Som huvudregel är accept bindande för parten (1 § AvtL). Detta ger uttryck för s.k. löftesprincipen.

Möjligtvis kan 7 § AvtL tillämpas i ert fall, beroende på när ni fick meddelandet om återkallelse. Paragrafen innebär en möjlighet för G att återkalla sitt svar med giltig verkan. Ifall ni fick återkallelsen till handa innan eller samtidigt som ni fick svaret till handa är svaret ej gällande. Det verkar dock som att återkallelsen kom mycket senare än mejlet då ni hann meddela era samarbetspartners om detta.

Om avtal har slutits och G inte följt sina skyldigheter kan skadestånd vara aktuellt.

Om det inte handlar om avtal

Hittills har jag behandlat din fråga som att det har handlat om ett avtal. Om däremot situationen är sådan att G enbart ville testa er hemsida för att se om den exempelvis når upp till G:s standarder finns inget egentligt avtal om annonsering i grunden. I denna situation föreligger ingen rätt till ersättning till följd av avtalsbrott.

Jag kan tyvärr inte se några möjligheter för ersättning utifrån detta antagande.

Avslutande tips

Jag skulle rekommendera att ni kontaktar oss eller annan jurist om ni går vidare med detta ärende. Det är mycket svårt att bedöma situationen fullt ut utan tillgång till dokumenten rörande förhandlingarna mellan er och G, då det finns ett flertal omständigheter som kan ändra rättsläget.

Lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”