Skadestånd pga hundattack

FRÅGA
Om jag har för avsikt att köpa en hund som enligt säljaren inte har några avvikande beteenden, och den hunder attackerar mig och biter sönder mitt ansikte under min tillsyn, utan att jag varken formellt eller informellt (enligt överenskommelse) är ägare till hunden - har jag rätt till skadestånd från hundägaren/säljaren? Vad har ägaren/säljaren för skyldigheter i den situationen? Om det i efterhand framkommer att säljaren vetat att hunden haft aggressiva tendenser tidigare, men inte upplyst mig som köpare om dessa tendenser innan attacken, påverkar det läget på något vis? Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Hundägare har ett strikt ansvar för hundar, och är skyldiga att ersätta alla skador som hunden orsakar oavsett om det var ägarens fel eller inte (se lag om tillsyn över hundar och katter 19 §). Det spelar alltså ingen roll vad ägaren vetat eller inte vetat om hundens temperament.

Däremot så skriver du att hunden var under din tillsyn, och paragrafen anger att den som är ansvarig för skador orsakade av hunden är ägaren eller innehavaren. En innehavare kan vara "den som för underhåll eller nyttjande har tagit emot en hund", enligt förarbetena till lagen. Det skulle alltså kunna vara så att du var ansvarig för hunden vid tillfällen för attacken om du var själv med hunden.

Om du inte anses vara innehavare av hunden vid tillfället har du rätt till skadestånd. Det kan dock jämkas om den som skadats medverkat till skadans uppkomst med flit eller genom grov vårdslöshet (se skadeståndslagen 6 kap. 1 §). Du har varit nära hunden med flit, men ägaren ska ha sagt att hunden inte är aggressiv.

Som du ser är det svårt att ge dig ett klart svar på vad som gäller i just din situation utan mer information. Hoppas du fått någon klarhet i frågan i alla fall!

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?