Skadestånd på grund av kränkningar i skolan

FRÅGA
Hej,Min dotter har råkat ut för mobbning och kränkningar i skolan av en pojke som går i samma klass. Lärare, rektorn vet om det, som senast blev hon slagen flera knuff i magen knuffad mitt i ansikte på glasögonen som tur ögonen skadades ej. Min dotter har upprepade gånger sagt att hon inte vill gå i skolan är rädd. Allt detta vet skolan om , och gjort en kränknings anmälan den 27 maj.Jag känner att skolan inte gör mycket och min dotter har drabbats av fysisk och psykisk smärta, är rädd mobbad att hon är överviktig.Min fråga är vad kan jag göra? Kan jag ansöka om skadestånd för händelsen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skolans ansvar

Reglerna om hur skolan ska agera när en elev utsätts för kränkningar i skolan anges i 6 kap. skollagen. Enligt lag har huvudmannen en skyldighet att se till att de regler som anges i 6 kap. skollagen följs (6 kap. 5 § skollagen). Vem som är huvudman i skolan beror på vilken typ av skola det är fråga om. Om det utgör en kommunal skola så är det kommunen som är huvudman samtidigt som det är skolans styrelse som utgör huvudmannen om det är en fristående skola. Om en lärare på skolan får reda på att en elev utsatts för kränkningar så ska läraren anmäla detta till rektorn. Rektorn ska i sin tur informera huvudmannen om att det sker kränkningar (6 kap. 10 § skollagen). Då du anger att skolan har gjort en anmälan till följd av kränkingen så utgår jag ifrån att skolan har tagit sitt ansvar i denna del. När huvudmannen får reda på att en elev har utsatts för kränkningar i skolan så ska huvudmannen, skyndsamt, undersöka omständigheterna som berör kräningen samt utreda i vilken utsträckning det finns en risk att kränknigar kan ske igen (6 kap. 10 § skollagen).

Om det skulle vara så att skolans huvudman och personal inte vidtar de åtgärder som krävs av dem, enligt 6 kap. 10 § skollagen, kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig i förhållande till eleven. Huvudmannen ska då betala en ersättning för den kränkning som eleven har behövt utstå samt ersätta andra skador som kan ha uppstått (6 kap. 12 § skollagen).

Barnets skadeståndsansvar

Du anger att pojken som går i din dotters klass har knuffat henne i magen och i ansiktet och att din dotter har drabbats av både fysisk och psykisk smärta. Att knuffa en annan människa är otillåtet och aktualiserar brott som misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken) och vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § brottsbalken). Det framgår dock inte hur gamla barnen är. Man blir straffmyndig när man fyller 15 år. Detta betyder att en person som begår ett brott, och som är yngre än 15 år när brottet begås, inte kan dömas till påföljd för den brottsliga gärningen (1 kap. 6 § brottsbalken). Med andra ord så får en person som är yngre än 15 år och som, i och för sig, gör sig skyldig till ett brott inget "straff" för sitt agerande. En person som är yngre än 15 år kan dock fortfarande bli skadeståndsskyldig för den skada som personen orsakar. Enligt lag ska en person ersätta den personskada som han eller hon orskar om skadan orsakatas på grund av personens oaktsamhet eller om personen agerat med avsikt (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Att knuffa en någon, på ett sätt som gör att han eller hon får ont, utgör en personskada. Om man kränker en annan person på ett allvarligt sätt som innebär ett angrepp mot hans eller hennes person, frihet och frid så kan även kränkningsersättning utgå (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Eftersom det är ett barn som orsakar skadan så kommer även barnets vårdnadshavare att, i viss mån, bli ersättningsskyldiga (3 kap. 5 § skadeståndslagen).

Vad kan ni göra nu?

Ni kan forsätta att ha kontakt med skolan. Om skolan då inte uppfyller de krav som ställs enligt lag så kan skolan bli skadeståndsskyldig. Även pojken kan bli skadeståndsskyldig. Om ni vill begära skadestånd så ska ni vända er till tingsrätten. Ni kan även, i värsta fall, göra en polisanmälan. Om pojken är yngre än 15 år så ska en förundersökning dock inte inledas på grund av denna polisanmälan.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (354)
2021-06-17 Kan universitetslärare ställa krav på studenter för att börja rätta tentor?
2021-06-10 Rätt att få byta klass
2021-06-09 Skadestånd på grund av kränkningar i skolan
2021-06-04 Är skolan ansvarig för omhändertagande at mobiltelefoner?

Alla besvarade frågor (93181)