Skadestånd på grund av dröjsmål av en konsumenttjänst?

FRÅGA
Hej,Vi har ingått ett avtal om badrumsrenovering med en byggfirma som arbetar med underleverantörer. I det skriftliga avtalet specificeras detaljerna för ombyggnationen, arbetsinsats i timmar samt kostnader för arbete och material. Även start och slutdatum för arbetet finns angett. Problemet är att vi är 8 veckor förbi det överenskomna slutdatumet och badrummet är vad vi förstår långt ifrån färdigt. Vi bor fyra, ibland fem, personer i lägenheter och har under denna tid varit tvungna att dela ett badrum, vilket naturligtvis är besvärligt. Dessutom är i princip hela vår bostad en byggarbetsplats, vilket bla gör att vi inte kan arbeta hemifrån (vilket vår arbetsgivare uppmuntrar i coronatider). Har vi rätt till skadeståndsersättning och vad är i så fall ett rimligt skadestånd. Totalpriset i avtalet är 210tkr.Tack på förhand för hjälpen!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom det rör sig om en badrumsrenovering av en firma är det konsumenttjänstlagen (KtjL) som är tillämplig.

Föreligger dröjsmål?

Eftersom de har övergått det avtalade slutdatumet med 8 veckor (såvida detta inte beror på er som konsumenter) föreligger dröjsmål (24 § KtjL). Detta innebär att ni eventuellt kan kräva påföljder.

Kan man få skadestånd för en försening?

Det du frågar om är skadestånd (31 § KtjL). Förutsättningen för att kunna kräva skadestånd är att det finns en faktisk skada som orsakas av dröjsmålet. Detta kan till exempel vara om någonting hade blivit fuktskadat på grund av att renoveringen tagit för lång tid. Trots att det är jobbigt för er att dela badrum och ett stort problem att inte kunna jobba hemifrån är detta tyvärr ingenting som ger er rätt till skadestånd.

Häva köpet trots att en del av tjänsten är utförd?

Förutom skadestånd kan du dock med stöd i lagen hålla inne betalningen samt antingen kräva att arbetet fullföljs eller häva köpet. Häva köpet kan du göra om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för er (29 § KtjL). Med tanke på att det som du säger är viktigt att jobba hemifrån på grund av Corona skulle detta eventuellt kunna vara grund. Om det är mer än en obetydlig del av renoveringen som gjorts, får ni dock endast häva den återstående delen av arbetet. Med tanke på att de är 8 veckor efter arbetet skulle vara avslutat antar jag att det har gjort mer än en obetydlig del av arbetet, vilket innebär att ni endast skulle ha möjlighet att häva resten av arbetet. Detta skulle dock innebära att ni får pengar tillbaka motsvarande det arbete som är kvar, och möjlighet att anlita någon annan som fullgör det.

Om ni är oroliga att det ska ta mycket mer tid kan ni alltså be om att få häva resterande del av renoveringen, och anställa en annan firma att göra klart arbetet.

Jag hoppas du fick svar på det du undrade!

Hälsningar,

Ellinor Wåhlin Dahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (440)
2021-05-12 Kan garantin för ögonlaseroperation åberopas på annan klinik än den som utförde operationen?
2021-05-11 Vem ansvarar för stöld i bil om den står på verkstad?
2021-04-30 Möjlighet att häva avtal med bindningstid
2021-04-29 Företag utförde inte den tjänst som bestämdes.

Alla besvarade frågor (92184)