Skadestånd och vållande till kroppskada orsakad av hund.

Hej,

Vi tillkallade polisen till våran butik då vi såg en person som stoppade på sig kläder, polisen kom och konstaterade att inget brott begåtts då personen inte lämnat butiken. Polisen ville att personen stannade kvar utanför affären medan vi samtalade med dem. Plötsligt fick den ena polisen för sig att personen tänkte lämna platsen och rusar ut från kontoret och möter då min bror som precis är påväg ut för att rasta våra hundar, då polisen kom i full fart och med nycklar, batong samt stora kläder så blir våran ena hund så rädd att den biter polisen i benet.

Polisen har nu anmält min bror för vållande till kroppsskada och brott mot lagen om tillsyn av hundar och katter.

Kan det här verkligen räknas som våran hunds fel när polisen kommer ut från ett rum så plötsligt och i snabbt fart?

Båda hundarna var kopplade och har aldrig bitit eller visat tendenser till att vara aggressiva innan.

Det var ju polisen som kom i rask takt mot hundarna.

Polisen påstår sig ha fått ett bitsår i benet men det har vi inte fått se några bilder på.

Min bror är kallad till förhör imorgon, borde han begära en offentlig försvarare till detta förhör?

Tacksam för snabbt svar.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni har blivit anmälda för två olika brott. Till att börja med kan konstateras att oavsett om ni anses skyldiga för vållande till kroppskada så kommer ni bli skadeståndskyldiga enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Denna lag föreskriver ett så kallat strikt ansvar för skador vållade av hundar. Detta innebär att en ägare måste ersätta skador som orsakats av hens hund oavsett om ägaren varit vårdslös/oaktsam i hanteringen av hunden eller inte, se 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter, här.

Gällande själva ersättningens storlek så finns jämkningsmöjligheter i 6:1 § Skadeståndslagen, här. I mål om personskada krävs det dock att den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan. Att, som polisen gjorde, bara springa nära hunden ifråga kan tänkas inte är tillräckligt att för att klassa hans handlande som grovt vårdslöst.

Vad gäller brottet vållande till kroppsskada görs en separat bedömning, se 3:8 § BrB, här. För ansvar krävs först och främst att den skada polismannen fått inte varit ringa. Om skadan alltså inte var så allvarlig faller ansvar enligt paragrafen bort. I annat fall har domstolen att bedöma huruvida ni som ägare varit oaktsamma i förhållande till den skada som uppstått. Du berättar att hundarna varit kopplade och att de inte tidigare varit aggressiva mot människor. Detta talar till er fördel och i den mån ni kan bevisa att det är detta som hänt så ska det förmodligen inte vara några problem att undgå ansvar för vållande till kroppskada.

Eftersom att påföljden för dessa brott oftast inte är allvarligare än böter finns det heller inget direkt behov av en offentlig försvarare.

Vänligen

Denise PetersRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000