Skadestånd för felaktigt beslut om bygglov?

2017-01-21 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vi har fått bygglov på en tomt, vi har betalt bygglov, handpenning på tomt och handpenning på huset.Nu har en våra nya grannar överklagat vårt bygglov för dom vill inte att vi ska bygga.Vi ligger ute med ca:120 000 kr.vem som nu får rätt vet vi inte,men vår fråga är:Kan vi söka sveda o verk eller något annat???? när allt är färdigt.
SVAR

Hej! Tack för er fråga och för att ni vänder er till Lawline.

Skadestånd för sveda och värk utgår endast till den som blivit orsakad personskada (se skadeståndslagen 5 kap 1 §), så det är inte aktuellt i ert fall.

Däremot ska staten eller kommunen ersätta ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (3 kap 2 §). Byggnadsnämnden beviljar bygglov och är en del av kommunen, och att bevilja bygglov är ett exempel på myndighetsutövning. Ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som uppstår utan samband med person- eller sakskada, vilket skulle vara aktuellt i ert fall om beslutet upphävs.

Skulle beslutet om bygglov överklagas och visa sig vara felaktigt bedömer jag därför att det finns chanser för er att få skadestånd från kommunen för ren förmögenhetsskada. Om beslutet upphävs rekommenderar jag att ni vänder er till en erfaren jurist, vilket enkelt kan bokas här: http://lawline.se/boka .

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (665)
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2021-07-12 Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?
2021-07-12 Hur länge kan en myndighet dröja med att avgöra ett ärende?

Alla besvarade frågor (94236)