Skadestånd för avliden katt

Hej!

I söndags morgon på vår tomt blev vår katt jagad och ihjälbiten av en lösspringande hund. Vi har nu begravt vår katt och undrar om vi kan ställa några ekonomiska anspråk till ägaren av hunden. Hunden hade han haft 2 veckor och kom från ett shelter på Irland. Hunden hade bitit av sitt koppel och på så sätt kommit loss från ägaren. Vi vill bara veta vilka rättigheter vi kan ha. Vi har inte polisanmält händelsen ännu och vet inte om vi kommer att göra det framöver heller. Vi får ju inte tillbaka vår katt men vi tycker att vi drabbats helt oförtjänt. Dessutom var vår katt 14 år och en kär familjemedlem.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Är hundägaren skadeståndsskyldig?

Enligt lag om tillsyn över hundar och katter (hundlagen) ska en skada som orsakas av en hund ersättas av ägaren eller innehavaren (hundlagen 19 §). Det är alltså tal om ett strikt skadeståndsansvar som inte kräver att ägaren eller innehavaren av hunden har varit vårdslös. Hundägaren är alltså skyldig att ersätta er för skadan som hunden har orsakat.

Hur beräknas storleken på skadeståndet?

Även fast relationen till ett husdjur ofta är svår att kvantifiera i kronor och ören betraktas djur i lagens mening som lös egendom. Därav har ni med juridiskt språkbruk råkat ut för en sakskada. Regler för beräkning av sakskador finns i skadeståndslagen. Där anges bl.a. att "skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde [och] annan kostnad till följd av skadan" (skadeståndslagen 5 kap 7 §).

Detta innebär med andra ord att ni ska försättas i samma ekonomiska situation som innan skadan inträffade. Vid irreparabla skador beräknas ersättningen utifrån återanskaffningskostnaden för en likadan katt med avdrag för ålder. Det innebär att ni har rätt till ersättning motsvarande vad det enligt marknadspris kostar att köpa en likadan katt av samma ålder.

Ersättning av följdskador tar sikte på t.ex. veterinärkostnader. Med juridiskt språkbruk kallas det för reparationskostnader. Om reparationskostnaderna överstiger värdet på den skadade egendomen ersätts i regel inte det överskjutande beloppet. För husdjur har man dock gjort ett undantag i praxis (NJA 2001 s. 65 I och II). Det innebär att om ni tog katten till veterinären för att försöka rädda den, och kostnaderna för det översteg kattens återanskaffningsvärde med avdrag för ålder, ska ni ersättas för det överskjutande beloppet så länge det är skäligt. I de refererade rättsfallen ansågs djurambulans, vård och avlivning vara ersättningsgilla följdskador. Även eventuella kremerings- och begravningskostnader kan räknas som ersättningsgilla följdskador.

Jämkning av skadestånd

Storleken på skadestånden kan sättas ned om den som drabbats av skadan har varit med och orsakat skadan (skadeståndslagen 6 kap 1 §). Eftersom hunden tog sig in på er tomt och bet ihjäl katten har ni knappast varit medvållande. Ersättningen ska därför inte sättas ned. Om katten var oförsäkrad ska inte heller det föranleda att skadeståndet sätts ned.

Sammanfattning

Hundägaren ska ersätta skadan oavsett om han eller hon menar att det var en olyckshändelse. Skadeståndsansvaret är som sagt strikt, vilket innebär att hundägaren ska ersätta skadan även om man inte kan klandra honom eller henne för vårdslöshet eller oaktsamhet. Ni har rätt till ersättning för återanskaffningsvärdet med avdrag för ålder och eventuella följdskador som t.ex. veterinärkostnader och kremering. Ersättningen ska inte jämkas.

Vad ni kan göra härnäst

En anmälan till polisen kan ni göra om ni menar att hundägaren har begått ett brott. Vill ni endast att hundägaren ska ersätta skadan räcker det förhoppningsvis med att påtala dennes strikta skadeståndsansvar. Ni kan även uppmana hundägaren att kontakta sitt försäkringsbolag för att undersöka om det kan ersätta er skada. Vill hundägaren fortfarande inte betala kan ni ansöka om stämning i domstol med ert skadeståndsanspråk.

Hoppas ni fick svar på er fråga.

Måns HellbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000