Skada på bostadsrätt vid andrahandsuthyrning

2019-03-05 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag hyr av min syster hennes och hennes sambos bostadsrättslägenhet. Lägenheten är sliten och när jag flyttade in så renoverade jag den tillsammans med min pappa. Vi tog bort gamla tapeter, spacklade och slipade samt målade samtliga väggar. Min syster medverkade inte i arbetet men stod för material kostanden. Varför jag tar upp detta är för att visa att jag bidragit till att öka fastighetens värd även om hon inte bett om renoveringen som vi utförde. Nu, 4 år senare, har det uppstått en läcka i badrummet som är så pass akut att badrummet måste rivas ut helt och torka. Jag undrar vad det är som gäller? Hon sa att jag eventuellt skulle kanske vara tvungen att betala, men jag är ju inte orsak till skadan, som antagligen beror på att hon inte utfört underhåll i lägenheten och fuktbarriären (som resten av badrummets inredning ) är från 60-talet då huset byggdes. Jag är väldigt orolig. Är jag betal skyldig? Har jag någon form av rätt till nedsatt hyra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En grundprincip i att hyra sitt boende är just att inte behöva vara skyldig att betala stora reparationer på samma sätt som när man äger sitt boende vilket är en anledning för många att välja just det sättet att bo på.

Enligt jordabalken 12 kap. 24 § (JB) så är hyresgästen skyldig att vårda lägenheten och beror skadan på vårdslöshet eller försummelse på din sida så är du skyldig att ersätta detta. Självklart kan skador uppkomma av olyckshändelser eller eftersatt underhåll i vilket du inte är skyldig att ersätta. I det fallet kan bostadsrättslagen 7 kap. 12 § gälla där det står att ägaren är skyldig att underhålla lägenheten så den är i gott skick på egen bekostnad. Det framkommer inte av din fråga vad läckan berott på, underhållet kan ju ha brustit antingen från ägarnas eller föreningens sida och som framgår i 12 § så kan till och med föreningen vara skyldig att betala för reparationerna om bristen berott på något förhållande på deras sida. Det blir alltså en bevisningsfråga vad skadan berott på dem emellan.

När det gäller din andra fråga hittar vi ledning i 12 kap. 16 § JB. Påföljderna gäller enligt det som listas, skador som uppkommit under hyrestiden som inte beror på hyresgästen eller skador till följd av eftersatt underhåll. Lagrummet refererar då till 12 kap. 11 § 3 p. som medger nedsatt hyra på grund av att lägenheten är i bristfälligt skick, till exempel under tiden för reparationer. Behöver man ytterligare hjälp med medling eller nedsättningsbelopp så kan man också vända sig till Hyresnämnden.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (528)
2019-08-22 Vad kan jag göra om hyresvärden vägrar andrahandsuthyrning?
2019-08-20 Bostadsrätt - uppsägningstid hyresavtal på bestämd tid
2019-08-10 Kan man förlänga andrahandsuthyrning av bostad?
2019-08-10 Hur säkerställer jag att jag får betalt vid andrahandsuthyrning?

Alla besvarade frågor (72228)