Skada orsakad av hund och jämkningsmöjligheter

FRÅGA
Hej!Jag är hemma och sjukskriven just nu och skulle på morgonen gå ut med min hund. Jag bor på våning 3 av 3 (ingen hiss) och när jag skall gå ner i trappen börjar jag känna mig illamående och får sura uppstötningar. Tillslut så spyr jag och jag grips av panik, jag behåller vätskan i munnen för jag vill inte spy i trappuppgången. Jag springer ner allt vad jag har och öppnar porten och spyr precis utanför i busken varpå min hund under tiden hunnit springa ut och då var det en annan hund 4 meter bort som hon då hoppade på och bet. Hunden fick åka in och sy några stygn på magen och summan landade på 6000kr. Nu har såret på hunden infekterats och den har fått feber varpå de fick åka in men den igen. Nu måste de sova kvar där och de kommer kosta ytterliggare 11.000kr!!! Hjälp jag har en ansvars försäkring täcker den detta?? Hur skall kag gå vidare??
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom din hund åsamkade den andra hunden en bitskada, och därmed påföljande veterinärkostnader för sårstygn och behandling av infektion, så ska du i egenskap av ägare ersätta skadan. Detta gäller oavsett om du kan anses ha varit oaktsam eller inte, och framgår av Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket.

Eftersom du har en ansvarsförsäkring så anses ditt skadeståndsansvar som utgångspunkt inte vara oskäligt tungt för dig med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden, varvid ansvaret inte kan jämkas. Detta framgår av Skadeståndslag (1972:207) 6:2. Skulle skadeståndsbeloppet överstiga försäkringsbeloppet, eller delvis undantas från försäkringen enligt avtalets villkor, så aktualiseras möjligtvis jämkning. Om betalning av skadeståndsbeloppet i ett sådant fall medför att du avsevärt måste sänka din levnadsstandard så talar det normalt för att skadeståndet ska anses som oskäligt betungande, varav du har rätt till jämkning. Att du förlorade kontrollen över din hund på grund av en kräkningsattack kan här eventuellt också få en betydelse för jämkningsmöjligheten.

Jag rekommenderar att du låter ditt försäkringsbolag vidare vägleda dig i frågan. De kan besvara frågor om vad som gäller i ditt avtal, bland annat om ansvarsförsäkringen täcker skadan, och hanterar i regel de juridiska aspekterna kring sådana händelser.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (427)
2020-10-29 Mitt ansvar för min utekatt
2020-10-24 Vem är ansvarig för dräktighet orsakad av en lösspringande hund?
2020-10-23 Skadeståndsansvar för katt
2020-09-28 Jag har blivit biten av en hund, kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren?

Alla besvarade frågor (85554)