Skada orsakad av hund

FRÅGA
Om vår hund som är på vår sida av staket skrämmer någon på utsidan av staket som skadar sig är vi skadeståndsansvariga då
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämplig lag

När det kommer till skador som orsakas av av hundar, tillämpas Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Tillämpliga lagrum

Enligt 1 § ska hundar hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Vidare enligt 19 § ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan.

Vad innebär detta för dig?

Att en hund skäller ska enligt 1 § som tolkas som något som sker "i hänsyn till (hundens) natur". Vidare säger 19 § att det är ett så kallat "strikt ansvar" för hundägaren för skador som hunden orsakar, detta betyder att det inte krävs försummelse eller vårdslöshet från hundägarens sida för att denne ska bli skadeståndsskyldig. Huruvida hundägaren blir skadeståndsskyldig för skador som orsakas genom att hunden skäller beror vidare på själva situationen och hur nära skadan är sammankopplad med att hunden skällde (detta kallas för "adekvat kausalitet"). För att svara på din fråga så beror det alltså på själva situationen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (480)
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta
2021-10-17 Får jag låta min hund springa lös i en tom beteshage?
2021-10-03 Vem ansvarar för när en hund biter en annan hund?
2021-09-29 Kattägares ansvar för skada på annans katt

Alla besvarade frågor (96515)