Skada orsakad av hund

FRÅGA
Om en rottis attackerar en fastbunden hund som inte gjort något, inte försvarar sig, är bara rädd och rottisen är i koppel och ägaren ändå låter den knuffa omkull lilla hundens ägare så att hon får spricka i svanskotan, det måste ju vara ett brott? Lilla hunden blev också biten men inget allvarligt. Detta hände även på privat tomt.och bakifrån. Rottisen är känd för sitt aggressiva beteende, liksom dess ägare..
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En hund är inom Juridiken att anse som en sak och om en person uppsåtligen åsamkar en hund skador utgör gärningen skadegörelse eller åverkan enligt Brottsbalkens 12 kap. Det krävs alltså att en person med avsikt skadar en hund för att brott ska föreligga.

I ditt fall måste det kunna bevisas att ägaren till hunden som skadade den lilla hunden hade för avsikt att skada hunden. Endast om han bevisligen hade uppsåt till brottet kan han dömas för det.

Om en person blir skadad av en hund kan brottet misshandel eller vållande till kroppskada bli aktuellt. Det är då ägaren som gör sig skyldig till brottet. Om gärningen sker med uppsåt ska den rubriceras som misshandel, men det räcker med att personen endast varit oaktsam, då kommer vållande till kroppskada i fråga.

Rätt till skadestånd kan föreligga även om inget brott begåtts. När det kommer till skador som orsakats av hundar blir Lagen om tillsyn över hundar och katter tillämplig. Enligt 19 § ska skador som orsakats av en hund ersättas av hundens ägare, oavsett om denna vållat skadan eller inte. Ägaren har vad som kallas för ”strikt ansvar” över sin hund.

I ditt fall föreligger en personskada och en sakskada som båda ger rätt till ersättning enligt Skadeståndslagen 5 kap.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (426)
2020-10-24 Vem är ansvarig för dräktighet orsakad av en lösspringande hund?
2020-10-23 Skadeståndsansvar för katt
2020-09-28 Jag har blivit biten av en hund, kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren?
2020-09-24 Skadestånd på grund av hund

Alla besvarade frågor (85451)