Skada orsakad av hund

FRÅGA
Hej!Min bor var ute och gick (rullade pga att han sitter i rullstol) men en grannes hund och hunden drar iväg så att han krockar med ett träd. Välter med sin stol och hunden blir rädd varför han går till angrepp mot honom. Han blir biten i ansiktet och händer plus bryter sin höft så det blir sjukhusvistelse. Hur skall han gå vidare med detta då hundägaren inte har någon försäkring som täcker detta och hon kommer att göra en motanmäla då han hade slagit djuret i försvar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln i Skadeståndslagen 2 kap. 1 § är att en person vållar en personskada ska utge skadestånd till den som lidit skadan. Enligt 6 kap. 5 § omfattar skadestånd för personskada ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt ersättning för psykiskt och fysiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte och men). När det kommer till skador som orsakats av hundar gäller dock Lagen om tillsyn över hundar och katter. Enligt 19 § ska skador som orsakas av en hund ersättas av hundens ägare, oavsett om denna vållat skadan eller. Ägaren har vad som kallas för ”strikt ansvar” över sin hund. Om det visar sig att någon annan än ägaren har vållat skadan som hunden orsakar, har ägaren rätt att kräva ersättning av den som vållat skadan.

Din bror har lidit allvarliga personskador och ska därför få ersättning av hundens ägare. Att det inte föreligger någon försäkring spelar ingen roll. Ägaren blir personligt ansvarig att utge skadestånd till din bror.

Den som slår en hund och därmed tillfogar hunden skador gör sig skyldig till skadegörelse eller åverkan (hund gälls som sak inom straffrätten). Dock utgör en gärning som en person begått i nöd inte brott enligt Brottsbalken 24 kap. 4 §.
Nöd föreligger bl.a. när fara hotar liv eller hälsa.

Din bror befann sig med mycket stor sannolikhet i en nödsituation när han blev attackerad av hunden. Hans gärning ska därför inte anses som brottsligt och hundägarens motanmälan kommer inte att leda till något straff eller anat ansvar för din bror.

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (424)
2020-09-28 Jag har blivit biten av en hund, kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren?
2020-09-24 Skadestånd på grund av hund
2020-09-20 Vad kan jag få ersättning för vid sakskada orsakad av en hund?
2020-09-19 Vilket skadeståndsansvar har en hundägare vid skador på katt

Alla besvarade frågor (85199)