Ska vi notera förskott på arv vid första avlidne makens död?

Bouppteckning håller på att upprättas efter min mor som avlidit. Vi är 3 st barn som är dödsbo delägare varav 1 broder har avlidit sedan några år tillbaka.

Vår far ärver med fri förfogande rätt.

Jag har bett boupptecknaren föra in förskott av arv i bouppteckningen då stora summor har delats ut till vår avlidnes brors barn. Gåvobrev har ej upprättats.

Hur viktigt är det att jag får med noteringar om förskott av arv i bouppteckningen. Saknar det betydelse då vår far har fri förfogande rätt över arvet. Har begärt tillgång till min mors bankkonton men nekats tillträde men av av min avlidne brors dödsbodelägare.

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv
En viktig fråga när det gäller förskott på arv till barnbarn är om deras förälder (arvlåtarens barn) varit vid livet när gåvorna gavs. Om deras förälder levde när gåvorna gavs presumeras gåvorna inte utgöra förskott på arv om inget annat föreskrivits. Om deras förälder däremot inte levde när gåvorna gavs ses presumeras gåvorna däremot utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Anledningen är att barnbarnen då trätt i deras förälders ställe såsom bröstarvinge och träffas då av bestämmelsen om presumtion för förskott på arv.

Om gåvan ses som förskott på arv måste gåvotagarna avräkna gåvorna (7 kap. 2 § ärvdabalken). Gåvans värde vid givandet ska användas vid avräkningen (6 kap. 3 § ärvdabalken).

Förstärkta laglottsskyddet
Även om det inte skulle ses som förskott på arv kan gåvorna kränka bröstarvingarnas laglott och därmed aktualisera det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken om arvlåtaren givit bort egendomen under omständigheter som till syftet är att likställa med testamente. För att paragrafen ska aktualiseras krävs typiskt sätt att arvlåtaren gett gåvorna vid dödsbädden eller behållit nyttjanderätten till egendomen.

Efterarvskvot vid förskott på arv
Det problematiska är att er far ärver före er och ni får arvet efter er mor först när er far avlidit (3 kap. 1 § ärvdabalken). Det är därför lämpligt att ni redan nu beräknar efterarvskvoten. När han sedan avlider ser man till efterarvskvoten för att beräkna hur stor del av arvet efter honom som är arv efter er mor. De som fått förskottet kommer således få mindre i efterarv än de andra dödsbodelägarna.

Det är således viktigt att ni noterar gåvorna och gör beräkningen för att förenkla vid beräkning av efterarvet efter er mor när er far avlider. Det kan även vara lämpligt att väcka en fastställelsetalan vid domstol för att fastställa efterarvskvoten.

Behöver ni ytterligare hjälp med efterarvskvoten rekommenderar jag er att kontakta vår juristbyrå.

Förvaltning av dödsboet
Dödsbodelägarna förvaltar gemensamt dödsboet (18 kap. 1 § ärvdabalken). Du har därför rätt att ta del av innehållet på din mors bankkonton. Har ni dödsbodelägare svårt att komma överens kan det vara lämpligt att ansöka om en boutredningsman som tar över förvaltningen av dödsboet (19 kap. 1 § ärvdabalken).

Vänligen,

Matilda BergströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning