Ska tjänstepension tas med i bouppteckningen?

FRÅGA
Skall tjänstepension tas med i bouppteckningen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

En bouppteckning kan ske både vid skilsmässa och vid ena makes bortgång, därför har jag delat upp mitt svar för dessa två olika situationer.

Bouppteckning vid skilsmässa

En bouppteckning innebär att varje makes tillgångar och skulder upptecknas såsom de var när ansökan om skilsmässa skickats in (9 kap. 7 § äktenskapsbalken). En bouppteckning ska då enligt lag innehålla information om en makes tillgångar och skulder i den omfattning som det krävs för att få en tillförlitlig bild av makarnas ekonomiska förhållanden. På det sättet kan man se om en fördelning bör jämkas med hänsyn till att ena maken exempelvis har många tillgångar som inte ska delas lika vid en skilsmässa. Om en tjänstepension rör stora belopp, är det därför mest rättvisande att inkludera denna i bouppteckningen.

En annan fråga är om tjänstepensionen sedan ska anses vara giftorättsgods och därmed delas lika mellan makarna. Även om en tjänstepension ska tas med i bouppteckningen innebär det nämligen inte att den automatiskt ska delas mellan makarna, utan detta beror i stort sett på hur pensionen är utformad och vad som avtalats mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Bouppteckning vid makes bortgång

En bouppteckning ska som huvudregel även ske vid ena makes bortgång (20 kap. ärvdabalken). Denna bouppteckning ska också inkludera uppgift tjänstepension (antingen enligt 20 kap. 4 § första stycket eller 5 § andra stycket ärvdabalken, beroende på den enskilda situationen).

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (826)
2019-05-25 Vem är skyldig att betala skulderna vid ett dödsfall?
2019-05-20 Möjligt att begära tilläggsbouppteckning då testamente inte inkluderades i bouppteckningen?
2019-05-18 Hur fördelas en bostadsrätts värde vid ena partens dödsfall?
2019-05-15 Hur ge bort bostadsrätt som delvis ägs av dödsbo?

Alla besvarade frågor (69302)