FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/03/2019

Ska tjänstepension ingå i bodelningen?

Hej, jag haren fråga ang bodelning : pensioner, som är företagsägda ,ingår inte i bodelning men om företaget som äger min pension var ett fåmansbolag som ägdes av min man och mig vad gäller då ?

Han hävdar att jag måste dela min pension med honom men han som har sina pensioner via en firma som han har jobbat måste r ej dela med mig. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är huruvida din och/eller din mans tjänstepensioner ska ingå i en framtida bodelning eller inte. Detta är en fråga som rör äktenskap vilket regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer först att redogöra översiktligt vad som gäller för tjänstepensioner vid bodelningar och sedan svara på vad som gäller i ert fall.

Ska tjänstepensioner ingå i bodelningen

Huvudregeln vid bodelning är att all egendom som inte är enskild egendom ska ingå i bodelningen, 7 kap. 1 § ÄktB. Till enskild egendom räknas exempelvis egendom som undantagits från bodelningen genom äktenskapsförord, 7 kap. 2 § p.1 ÄktB. Utöver enskild egendom kan även egendom undantas från bodelningen om den omfattas av något av undantagen som finns reglerade i 10 kap. ÄktB. Tjänstepension är ett av de egendomslag som under vissa förutsättningar kan undantas enligt 10 kap. ÄktB.

Hur rätt till tjänstepension behandlas vid en bodelning avgörs av det pensionsavtal som gäller det enskilda fallet.Det vanligaste fallet är att arbetsgivaren äger en pensionsförsäkring där arbetstagaren är insatt som oåterkallelig förmånstagare till pensionen.Arbetstagaren äger således inte försäkringen som garanterar pensionen men har ändå rätt till utbetalning av pension från försäkringen. Om arbetstagaren inte kan överlåta sin rätt till pension, vilket är normalfallet, kommer rättigheten att undantas från bodelningen med stöd av 10 kap. 3 § st.1 ÄktB.

Avgörande för om en makes tjänstepension ska ingå i bodelningen är alltså om denne kan förfoga över försäkring fritt eller har ett bestämmande inflytande över arbetsgivaren, exempelvis om pensionen finns i ett aktiebolag, där han är ensam aktieägare. Om så är fallet faller pensionen utanför 10 kap. 3 § st.1 ÄktB, och ska i så fall ingå i bodelningen.

Ska din och din mans tjänstepension ingå i bodelningen

Frågan huruvida din och din man tjänstepension ska ingå i bodelningen eller inte är inte helt självklar. Jag tolkar din fråga som att du och din man äger ett fåmansbolag, om så är fallet har du troligen ett sådant inflytande över din pensionsförsäkring att den inte kan undantas från bodelningen genom 10 kap. 3 § st.1 ÄktB.

Huruvida din mans försäkring ska undantas från bodelningen är däremot väldigt svårbedömt. Det framgår inte riktigt av din fråga varifrån han får sin pension, i ert fåmansföretag eller i ett separat företag utan koppling till er. Finns försäkringen i ett företag där din man endast är anställd utan möjlighet att påverka sin försäkring så finns möjlighet för försäkringen att undantas enligt 10 kap. 3 § ÄktB. Det beror dock på situationen.

Mitt råd till dig och din man i detta fall är att ta kontakt med en juridik rådgivare alternativt en advokat som arbetar med familjejuridik för att reda ut de närmare förhållandena, eftersom dessa spelar en avgörande roll för besvarande av denna fråga. Jag kan varmt rekommendera Lawlines telefonrådgivning, där ni kan förklara mer ingående hur er situation ser ut och få ett mer rättvisande svar.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”