Ska tidsfristen i inkassolagen räknas i dagar eller arbetsdagar?

Hej,

Jag har en fråga kring Inkassolagen 5 § 3 st. I lagkommentarer framkommer att man ska vänta med "fortsatta åtgärder", utifall betalning ej skett vid tidsfrist, i 4 dagar. Min fråga är ifall detta är 4 arbetsdagar eller 4 dagar generellt? Tänker att ifall man skulle betala 3 dagar sent och sedan helg skulle infalla så skulle det dröja tills tidigast måndag innan betalning flyter in..

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inkassolagen 5 § 3 st. ger gäldenären en skälig tid att betala eller invända mot kravet på betalning. Skälig tid innebär alltid en flexibilitet utefter omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan alltså inte ges en fast tidsfrist som alltid gäller. Rekommendationer som kan gälla som utgångspunkt kan dock ges. De fyra dagarna som du nämner kan alltså bli fem eller sex om omständigheterna skulle vara speciella.

Du hittade tidsfristen om fyra dagar i lagkommentaren. Datainspektionen har i sina allmänna råd (s. 26) sagt att den betalningsskyldige bör ha minst fyra dagar. Datainspektionen säger dessutom att det ska röra sig om bankdagar.

Datainspektionens allmänna råd är inte bindande utan rekommendationer om hur lagen ska tolkas. Det är dock mycket troligt att råden på den här punkten stämmer. En analogi kan nämligen dras från skuldebrevslagen (en närliggande lag). Den stadgar nämligen uttryckligen att om förfallodag för en fordran inträffar på en söndag så ska blir första vardag därefter istället förfallodag (1 kap. 5 §).

Sammanfattningsvis kan sägas att tidsfristen på fyra dagar gäller som minimikrav. Det kan alltså mycket väl vara så att fristen ska vara längre. Oavsett hur lång fristen är så ska den enligt Datainspektionen räknas i bankdagar, dvs. helgfria måndagar till fredagar.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud BjörklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Inkasso? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”