Ska testamentet upphävas?

T har avlidit. Hon har två systrar: G och S. T har skrivit ett testamente. Legaterna är hennes tre systersöner och en systerdotter. En av systersönerna ärver 25% mer än de övriga. Efter att T:s, S:s och G:s mor Gr. avled 1998 delades hennes tillgångar enligt lagen mellan de tre döttrarna. Bland dessa tillgångar fanns fastigheten där modern Gr. och dottern G. med familj var bosatta. Dottern G. och hennes make som avled 1981 hade av Gr. förespeglats att de skulle få ärva fastigheten där de var bosatta och investerade i reparationer och tillbyggnader. Men då Gr. avled återfanns inget testamente. För sitt arv efter Gr. köpte T. en lägenhet som nu ingår i dödsboet. Min fråga är: borde inte T:s testamente upphävas och hennes tillgångar delas lika mellan systrarna G. och S.?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är frågan?

Jag uppfattar det som att du undrar om T:s testamente ska upphävas eller inte. Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Arvet

Alla person över 18 år har rätt att skriva ett testamente som anger vad som ska hända med personens kvarlåtenskap när personen avlider (9 kap. 1 § ÄB). För att ett testamente ska vara giltigt måste det bland annat uppfylla vissa formkrav. Till exempel måste testamentet vara skriftligt och ha blivit bevittnat av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB).

Som jag uppfattar det har T skrivit ett testamente som uppfyller alla formkrav. Den egendom som T har testamenterat bort har också tillhört T. T har därmed haft all rätt att skriva ett testamente. Utifrån vad du beskriver ser jag ingen anledning till varför testamentet inte skulle följas. Det blir alltså T:s systersöner och systerdotter som får ärva henne på precis det sätt som framgår av testamentet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna RosenqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning