Ska testamente godkännas vid den första avlidne makens bortgång eller när båda gått bort?

2017-05-10 i Testamente
FRÅGA
Gifta makar utan barn. Mannen avlider. De har ett inbördes testamente som innebär att makan ärver allt, samt att efter bådas död ska all kvarlåtenskap skänkas till välgörenhet.Måste mannens efterarvingar godkänna testamentet nu, eller ska testamentet godkännas av mannens och kvinnans efterarvingar först efter bådas död?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Mannens efterarvingar måste godkänna testamentet vid mannens bortgång för att det ska kunna få laga kraft. Det kan te sig orimligt att behöva invänta godkännande för någonting som ser ut att vara giltigt och oinskränkbart, men detta är en lagstadgad möjlighet för arvingar att testa giltigheten av testamentet i domstol. De har sex månader på sig från och med delgivningsdagen att godkänna eller låta domstol pröva giltigheten av förevarande testamente. Delgivningsdagen är den dag man tagit del av testamentet. Hör efterarvingarna inte av sig inom sex månader från delgivningsdagen, vinner testamentet laga kraft.

Nota bene: I 10 kap. 1 § ärvdabalken se här föreskrivs formkrav för giltiga testamenten. Testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen närvarande som båda ska ha sett testatorn skriva under testamenteshandlingen, förstått att det handlar om ett testamente och själva skrivit under denna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2898)
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?

Alla besvarade frågor (94564)