Ska studieskulder avräknas i bodelning mellan sambor?

FRÅGA
Vi har varit sambo i 17 år med tre gemensamma barn och har precis separerat. Vi ska göra en bodelning. Jag har en CSN-skuld, kommer den att avräknas i bodelningen? Jag äger inga andra tillgångar att betala av denna med.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa bestämmelserna i Sambolagen (SamboL).

Huvudregeln är att de skulder som hänför sig till samboegendom ska tas in i bodelningen (13 § 1 st. SamboL). Vad som räknas som samboegendom finner ni här (3-7 §§ SamboL). Är det en skuld som inte är hänförlig till någon särskild egendom, som din CSN-skuld i detta fall, ska den först och främst täckas med din egendom som inte ska ingå i bodelningen. Skulden får avräknas i bodelningen om du inte har egendom som täcker lånet. Det ankommer isåfall på dig att styrka att skulden trots att den inte är hänförlig till egendom som ska delas att den ska avräknas på bodelningen eftersom att du inte kan täcka den med annan egendom (13 § 2 st. SamboL). Det som återstår av samboegendomen, när avdrag gjorts för att skulderna ska täckas enligt ovannämnda bestämmelse ska läggas samman. Värdet ska därefter delas lika mellan er (14 § SamboL).

Sammanfattning

Om du har en studieskuld som kan täckas med egendom som inte ska ingå i bodelningen, ska den inte avräknas i bodelningen. Om du inte har egendom (som inte är samboegendom) som täcker skulden ska du styrka att den ska avräknas i bodelningen.

Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2756)
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?

Alla besvarade frågor (85251)