Ska sommarstugan mina systrar fått i gåva räknas som förskott på arv?

2018-11-19 i Förskott på arv
FRÅGA
Mina föräldrar har som förskott av arv gett bort en sommarstuga till mina båda systrar.Vi lät värdera fastigheten hos en mäklare där värdet sattes till 2 mkr, det är vi överens om.Nu är min fråga vad som händer vid ett arvsskifte? Det finns troligen ytterligare tillgångar i boet till ett värde av kanske 4 mkr.Anledningen att jag frågar är att pappa gjort någon sorts beräkning där andelarna blev 577 000 kr per syskon (han har räknat med skatt, mäklararvode och annat från en tänkt försäljning).Det känns underligt för mig - jag ser det som att mina syskon i förskott fått ärva 1 mkr var i form av en fastighet.Jag inbillar mig att den del av arvet jag ännu inte fått borde sättas av för min del först, därefter delas resterande kvarlåtenskap mellan oss tre?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Gåvan ska räknas som förskott på arv
Precis som du säger ska en större gåva som givits till den avlidnes barn räknas som förskott på arv (6 kap 1 § ÄB). Detta gäller dock inte om föräldern sagt, skrivit eller om det på annat sätt framgår att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. I ert fall gäller alltså att sommarstugan som dina föräldrar har gett till dina systrar ska räknas som förskott på arv, om inte annat uttryckts. Jag utgår fortsättningsvis i mitt svar från att inte annat är sagt.

Gåvan ska avräknas från dina systrars arvslotter
Att gåvan betraktas som förskott på arv påverkar fördelningen av kvarlåtenskapen när era föräldrar går bort. När era föräldrar går bort ska värdet av sommarstugan läggas till kvarlåtenskapen (den egendom som finns kvar) innan fördelningen mellan dig och dina syskon sker (6 kap 5 § och 7 kap 2 § ÄB). Man räknar med det värde sommarstugan hade när dina systrar fick den, det vill säga 2 000 000 kr (6 kap 3 § ÄB). Därefter kommer det dina respektive systrar fått i gåva räknas av från deras lott.

Exempel
Om kvarlåtenskapen är värd 4 000 000 kr och sommarstugans värde adderas, finns 6 000 000 kr att fördela (fiktivt). Är ni tre syskon är era lotter 2 000 000 kr styck. Från dina systrars lotter ska gåvan avräknas. Jag utgår från att systrarna fick halva sommarstugan var, det vill säga 1 000 000 kr var i gåva. Deras lotter blir därmed 1 000 000 kr vardera och din lott blir 2 000 000 kr. Detta är utan att skatt, mäklararvode och annat räknats av. Kostnader för sådant räknas av från kvarlåtenskapen innan fördelningen, vilket gör att det i verkligheten finns mindre kvar att dela på än i exemplet.

Uträkningsexemplet visar dock det viktiga (även om inte siffrorna är exakta); att gåvorna ska avräknas från dina systrars lotter så att du vid arvskiftet får en större andel. I slutändan blir det ju ändå rättvist eftersom dina systrar redan fått en del av sitt arv i form av sommarstugan. Om sommarstugan inte avräknas har de totalt ärvt mer än du.

Avräkningen sker på arvet från den av föräldrarna som dör först
Avräkningen kommer dock att ske på arvet från den av era föräldrar som dör först (6 kap 1 § ÄB). Du får alltså se ovan exempel som kvarlåtenskapen från den först avlidne av era föräldrar. I verkligheten blir alltså siffrorna inte samma. Vid arvskiftet från den först avlidne kommer din och dina systrars lotter tillfalla den föräldern som fortfarande är vid liv (3 kap 1 § ÄB). Ni får era arvslotter från båda föräldrarna först när de båda avlidit. Då kommer dock avräkningen redan vara gjord, vilket gör att gåvan inte behöver avräknas från lotterna från den sist avlidne.

Sammanfattning
Sommarstugan ska räknas som förskott på arv och därmed avräknas dina systrars arvslotter efter den som först går bort.
Du kommer alltså vid arvskiftet få mer än dina systrar, men i slutändan blir det rättvist eftersom de fått sommarstugan. Kom dock ihåg att detta inte gäller om dina föräldrar sagt att sommarstugan inte ska räknas som förskott på arv.

Jag kan inte säga någonting om det din pappa räknat ut, förutom att gåvan ska avräknas från dina systrars lotter och att din lott därmed blir större än deras.

Hoppas du fick svar på din fråga! I annat fall får du gärna höra av dig igen eller kontakta någon av våra jurister.

Med vänliga hälsningar

Julia Amundsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (983)
2019-05-16 Förskott på arv
2019-05-13 Gåva och förskott på arv
2019-05-12 Förskott på arv vid försäljning till underpris
2019-05-11 Betydelse av förskott på arv vid bouppteckning och arvskifte

Alla besvarade frågor (69126)