FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/01/2021

Ska skulder upptas i bodelningen?

Vid skilsmässa ska man dela lika på skulder. Om jag då har ett lån på en bil vems är bilen då?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om bodelning hittar vi i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.

Vad som ska ingå i bodelningen

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).

Vid en bodelning ska makarna som huvudregel dela lika på giftorättsgodset enligt något som kallas likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Man beräknar alltså vad vardera maken har i giftorättsgods, adderar makarnas giftorättsgods och dividerar det gemensamma giftorättsgodset med två. På så sätt får man fram vardera makes andel i det gemensamma giftorättsgodset.

När man beräknar vad vardera maken har i giftorättsgods ska de skulder en make har, som är hänförliga till tiden innan talan om äktenskapsskillnad väcktes, beaktas (11 kap. 2 § första stycket ÄktB). Det innebär alltså att när man sammanställer en makes giftorättsgods ska skulderna avräknas innan dennes giftorättsgods slås samman med den andra makens för att sedan likadelas.

Om bilen inte är enskild egendom

Även om bilen är belånad ska den alltså, så länge den inte är enskild egendom, tas upp som en tillgång i bodelningen, och skulden på bilen kommer tas upp som en skuld. Efter beräkningen av makarnas andelar i det gemensamma giftorättsgodset ska en fördelning av egendomen ske som motsvarar andelarna. Det kallas att egendomen fördelas på lotter. Vardera maken har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller del av denna som den maken önskar (11 kap. 7 § ÄktB). I praktiken innebär detta att det är den make som har mest giftorättsgods, och som alltså ska avstå giftorättsgods till den andra maken, som kan välja vilken egendom denne vill behålla. Vem bilen tillfaller beror alltså på vem av makarna som har mest giftorättsgods. Om det är du som har mest giftorättsgods och alltså ska avstå egendom till din partner så ska kan du välja att behålla bilen på din lott. Annars kan bilen falla även på din partners lott. Du och din partner kan givetvis även gemensamt komma överens om att bilen ska falla på din lott i lottläggningen.

Om bilen är enskild egendom

Det framgår ej av din fråga, men om bilen skulle utgöra enskild egendom så ska den som ovan nämnts inte ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Vad gäller skulder på enskild egendom ska de som huvudregel avräknas mot den enskilda egendomen, och alltså inte tas med i bodelningen. Det är bara om makens enskilda egendom inte räcker för att täcka skulden som en skuldavräkning kan ske mot makens giftorättsgods (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Sammanfattning

Om bilen med tillhörande skuld ska upptas i bodelningen eller ej beror på om den utgör enskild egendom eller inte. Utgör bilen enskild egendom ska både bilen och skulden som huvudregel uteslutas från bodelningen. Om bilen inte utgör enskild egendom ska både bilen och skulden upptas i bodelningen. Avgörande för om bilen då kommer falla på din lott är antingen om du och din partner kommer överens om detta, eller om du är den som bidragit med mest giftorättsgods och då kan välja att behålla bilen på din lott.

Om du skulle vilja ha ytterligare vägledning med bodelningen kan du komma i kontakt med Lawlines egna jurister här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia EngdahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”