Ska reavinstskatt dras av vid beräkning av fastighetens värde?

2020-11-29 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Är det praxis att man drar av reavinst skatten för att kompensera för framtida reavinst skatt vid överlåtande av fastighet vid arvskifte?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Högsta domstolen har i NJA 1975 s. 288 uttalat att det är lämpligt att räkna bort den latenta skatten vid bedömning fastighetens värde när en fastighet skiftas. Det är således praxis att dra bort realisationsvinstskatten vid arvskiften för att kompensera vid en framtida försäljning.

Vänligen,

Matilda Bergström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (688)
2022-01-25 Hur påverkas bröstarvingars arvslott vid överlåtelse av egendom till andra?
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv

Alla besvarade frågor (98704)