Ska reavinstskatt dras av vid beräkning av fastighetens värde?

2020-11-29 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Är det praxis att man drar av reavinst skatten för att kompensera för framtida reavinst skatt vid överlåtande av fastighet vid arvskifte?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Högsta domstolen har i NJA 1975 s. 288 uttalat att det är lämpligt att räkna bort den latenta skatten vid bedömning fastighetens värde när en fastighet skiftas. Det är således praxis att dra bort realisationsvinstskatten vid arvskiften för att kompensera vid en framtida försäljning.

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (628)
2021-04-06 Ta egendom ur dödsbo
2021-03-31 Behöver dödsbodelägare betala dödsboet utgifter?
2021-03-31 Hur länge kan man överklaga ett arvskifte?
2021-03-29 Värdering av bostadsrätt vid arvskifte

Alla besvarade frågor (91191)