FrågaPROCESSRÄTTDomstol08/12/2018

Ska polisen som fått in anmälan eller polisen i staden där brottet förövades utreda brottet?

Om det begåtts ett brott i en stad men brottet anmäls till polisen i en annan stad. Vilken polis ska då utreda fallet? Polisen som fick in anmälan eller polisen i staden där brottet begicks?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor gällande vilken domstol som ska hantera ett brottmål regleras i 19 kap. rättegångsbalken (RB), vilket ofta hänger ihop med vilken polis som ska utreda fallet.

Staden där brottet förövades brukar vara utgångspunkten
Normalt brukar den stad där brottet har förövats vara utgångspunkten för vilken domstol som ska hantera målet, vilket motiveras av att utredningen av brott oftast görs bäst, effektivast och billigast i närheten där brottet begicks, 19 kap. 1 § RB. Av samma anledning är det oftast smidigast att även utredningen sker i den stad där brottet har begåtts som utgångspunkt. Normalt brukar polisen, när en anmälan sker, se till att anmälaren får kontakt med polisen inom rätt område, vilket normalt brukar vara i den stad där brottet har begåtts. Det är möjligt att det förekommer avvikelser på grund av olika praktiska faktorer i det enskilda fallet eller av andra anledningar, men det vanliga är att utredningen sker där brottet har förövats.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo