FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/03/2022

Ska pensionsförsäkring ingå i bodelningen vid skilsmässa?

Jag har en pensionsförsäkring i Schweiz. Skall den ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ska ingå i en bodelning?

I en bodelning mellan makar vid skilsmässa ska egendom som kallas giftorättsgods ingå. Giftorättsgods är all sådan egendom som inte är enskild egendom.(7 kap 1 § ÄB) Egendom kan bli enskild egendom på olika sätt som jag listar upp nedanför. (7 kap 2 § ÄB)

Genom testamente, om det står i testamentet att egendomen som ärvs ska vara enskild egendom.Genom gåvobrev, om det står i gåvobrevet att egendomen som ges i gåva ska vara enskild egendom. Genom att det skrivs ett äktenskapsförord där det framgår att viss egendom ska vara enskild och inte ingå i bodelning. Egendom som make har erhållit som förmånstagare genom olika försäkringar. Om försäkringarna inte tecknats av den andra maken. Sådan egendom som har trätt i stället för egendom som erhållits på något av de ovan angivna punkternas sätt ska också vara enskild egendom. Tex. tillgångar en make har ärvt som enskild egendom används till att köpa ett fritidshus. = fritidshuset blir också enskild egendom.

Om pensionssparande och privata pensionsförsäkringar

Allmän pension är en sådan pensionsrättighet som inte kommer ingå i en bodelning. Då det är en personlig rättighet som inte kan överlåtas. (10 kap 3 § ÄB) Tjänstepensioner kan i vissa fall ingå i bodelning beroende på hur den är utformad och vad arbetstagaren har för rätt att förfoga över den.

Privata pensionsförsäkringar är däremot sådant som ska ingå i en bodelning. De är alltså giftorättsgods om inget annat har skrivits i ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan man införa att viss egendom inte ska ingå i en bodelning.

Din privata pensionsförsäkring ska alltså ingå i en eventuell bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Felicia EkRådgivare
Hittade du inte det du sökte?