Ska pengarna ses som förskott på arv?

2016-04-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Vi är tre syskon som ska dela arv efter vår mor. Mor har tidigare "förvaltat" arvet efter vår gemensamma far.Deras gemensamma bostad är såld och mor har delat ut pengar till oss. Mor har ett barn sedan tidigare (särkullsbarn). Måste vi räkna pengarna vi fått som förskott på arv? Ska dessa delas med särkullsbarnet? Hur ska vi i såfall dela? Laglott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det som en arvlåtare (er mor) ger i gåva till bröstarvingarna (barnen) ska som huvudregel räknas som ett förskott på arvet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det är en mängd benefika dispositioner som faller in under gåvobegreppet, bland annat en försäljning av fastighet till underpris, betalning av skuld samt infriande av borgensförbindelse. Dock ses inte sedvanliga gåvor (t.ex. julgåvor) av mindre värden som ett förskott på arv (6 kap. 2 § 2 st.). Pengarna från en bostadsförsäljning räknas alltså som en gåva enligt lagens bestämmelse.

Ytterligare ett krav för att en gåva ska bedömas som ett förskott på arv är att arvlåtaren inte avsett annat. Sålunda kan arvlåtaren bestämma att gåvan inte ska avräknas på bröstarvingens laglott och därmed inte ses som ett förskott på arv. Detta kan ske genom att arvlåtaren i ett gåvobrev intar en klausul som föreskriver att gåvan inte är ett förskott på arv. Även om ett sådant klausul saknas, kan det av omständigheterna i övrigt framgå att arvlåtaren menade att gåvan inte är ett förskott på arv. Om det är tvistigt om vad arvlåtaren hade för avsikt med sina gåvor, är det den som påstår att gåvan inte utgör ett förskott på arv, som har bevisbördan för detta.

I ert fall innebär det att om ni kan bevisa att er mor hade för avsikt att gåvan (pengarna) inte skulle utgör ett förskott på arv, så kommer pengarna inte avräknas på ert arv. Men presumtionen är fortfarande att en gåva av större värde från förälder till barn är förskott på arv. Om gåvan anses vara ett förskott på arv ska gåvans värde avräknas från framtida arv. Huruvida pengarna bör delas med särkullbarnet är det primärt er mor som bestämmer, eftersom pengarna är från henne. Om särkullbarnen inte får några pengar har han eller hon inte fått ett förskott, varför denne bör utfå en större del av arvet efter modern.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll