Ska pengar räknas som förskott på arv?

2017-03-25 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag och min bror (enda framtida arvingar) fick pengarna från försäljning av mammas lägenhet. Undrar nu om det krävs ett gåvobrev juridiskt sett. Det finns väl inga krav på det när vi inte fick lägenheten utan pengar efter försäljningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i din fråga att du undrar vad som händer med dessa pengar vid ett eventuellt dödsfall om det ska räknas av vid arv. Regler om förskott på arv finns i ärvdabalken (ÄB)

Vad som räknas som förskott på arv: Som huvudregel ska alla gåvor, både rena pengar och saker, räknas som ett förskott på arv (6 kap. 1 § 1 st. ÄB). Det som händer om det räknas som ett förskott på arvet är att vid ett dödsfall och när arvet ska fördelas kommer den arvinge som fått en gåva sedan tidigare behöva räkna av en del på arvet, alltså inte få ut lika mycket som de andra. Detta eftersom lagen bygger på en tanke att en förälder vill behandla alla barn lika och de ska få lika mycket i slutändan. Det som en förälder ger barn under en livstid som räknas som underhåll, utbildning eller tillexempel presenter på en födelsedag räknas inte som förskott på arv (6 kap. 2 § ÄB)

Om gåvobrev bör skrivas: För att förhindra att det blir några problem vid fördelning av arv kan det vara bra att skriva ett gåvobrev som säger att den summa du och din bror fick inte ska räknas som ett förskott på arv. Detta kan också skrivas in i ett testamente eller vara giltigt muntligt. Eftersom du och din bror är de enda arvingarna blir det nog inget problem i praktiken men det kan vara bra med ett gåvobrev eller att det är inskrivet i testamentet för säkerhetsskull.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1184)
2021-01-27 Hur begränsar man ett särkullbarns rätt till arv?
2021-01-26 Vad krävs för att en gåva inte ska utgöra förskott på arv?
2021-01-24 Förskott på arv
2021-01-24 Förskott på arv?

Alla besvarade frågor (88493)