Hur ska pengarna delas när samboförhållandet upphör?

FRÅGA
Hej.Har varit sambo och förlovad i 4år. Nu ska vi separera. Har sagt upp förlovningen. Vi har gemensamt konto där lönen kommer in. Nu undrar jag om pengar som står/kommer in på kontot ska delas lika vid separation fram tills den dagen vi flyttar isär. Sitter i hyreslgh nu och vi ska söka vars en hyreslgh. Bor som sambo som vanligt med gemensam ekonomi men vi har inget sexuellt umgänge mer. Väldigt tacksam för svar snarast möjligt då detta gäller nu!!!Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När sambor flyttar isär, så upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). I ert fall måste ni således först flytta ifrån varandra, för att ni inte längre ska anses vara sambor. Att bryta en förlovning betyder inte per automatik att samboförhållandet upphör.

Efter en separation kan en sambo påkalla bodelning. Bodelning mellan sambor är en rättighet, och inte som mellan makar, en skyldighet. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill en sambo att bodelning ska ske, så måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört (8 §).

Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom.

I samboegendomen ingår sålunda inte pengar på bankkonto. De föremål som inte är samboegendom ska delas upp enligt er äganderätt, det vill säga så behåller vardera sambon det den själv äger. Om ingen sambo begär bodelning, ska ni behålla det ni äger av samboegendomen. Har ni ett gemensamt bankkonto, bör utgångspunkten vara att ni ska dela lika på pengarna, om ni inte kommer överens om annat.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?