Ska pengar hälftendelas när ett samboförhållande upphör?

Frågan gäller sambolagen och lyder enligt följande

Om en person i förhållandet fått en insamling av pengar som en gåva i sitt namn efter drabbats av en olycka in faller den gåvan som i detta fall bestod av pengar, ska dom pengarna som gått till den drabbades företag räknas med vid en bodelning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Precis som du redan har konstaterat är det sambolagen som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga. Nedan lagparagrafer är hänvisningar till den nyss nämnda lagen.

Och det korta svaret lyder nej, pengarna ska inte hälftendelas. När ett samboförhållande upphör ska, på begäran av någon av samborna, den s.k. samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning och en sådan begäran ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, 8 §. Men det är endast sambors gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning och inte utgör någons enskilda egendom, 3 §. Egendom som inte ska ingå i bodelningen på grund av avtal mellan samborna undantas naturligtvis också från bodelningen. Om bostaden förvärvats för gemensamt bruk är utgångspunkten att värdet på bostaden ska hälftendelas. Frågan avseende bohaget och vad som däri ska ingå i bodelningen blir svår att besvara eftersom det är omöjligt för mig att veta exakt när möblemang och annat dylikt har införskaffats. Men generellt gäller att vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses ha skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande blir helt enkelt om avsikten med förvärvet har varit att egendomen skulle nyttjas tillsammans, se prop. 1986/87:1, s. 257.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis är det endast samboegendom som ska beaktas vid bodelningen. Och pengar utgör inte sådan egendom varför dessa faller utanför.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning